Slovenská kooperačná burza SARIO ONLINE květen 2021

Zveme Vás na každoroční akci „Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE“, která 25. - 26. května letošního roku proběhne opět online. 

Další informace od organizátorů:

  • Podujatie sa už 15 rokov koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, štandardne za účasti ministra hospodárstva.
  • Slovenská kooperačná burza je zameraná na bilaterálne rozhovory, prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov v rôznych oblastiach priemyslu. Ponúka podnikateľským subjektom možnosť získať nové kontakty rovnako i obchodné a investičné príležitosti.
  • Hlavnou témou tohto ročníka je Moderný priemysel - ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu. Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie.
  • Na bilaterálnych rokovaniach sa okrem firiem z kľúčových sektorov - automobilový priemysel, strojárstvo, energetika, informačné a komunikačné technológie, výskum, vývoj a inovácie, bude možné stretnúť aj so zástupcami univerzít a vedeckých pracovísk, ktorí predstavia svoje konkrétne projekty a s odbornými partnermi, ktorí prostredníctvom rokovaní poskytnú registrovaným účastníkom konzultácie na aktuálne témy.
  • V rámci sprievodného programu ponúkneme účastníkom konzultácie a odborné poradenstvo pracovníkov agentúry SARIO, spolu s ďalšími partnermi podujatia. Podrobné informácie o podujatí nájdete na webovej stránke SARIO.

Program a registrace zde 

Šeráková Petra
/
kategorie Veletrhy, výstavy
zpět