137. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

137. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila v pondělí 29. května 2017 od 10:00 hodin v Lichtenštejnském paláci.
CitwSWOWUAAIdZU
 

Tripartita projednávala následující témata: návrh zvýšení minimální mzdy, stav čerpání prostředků z fondů EU, Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017, Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Záznam jednání 137. RHSD

kategorie Tripartita
zpět