150. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody

150. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 16. září 2019. V programu byla jednání např. k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 nebo k čerpání prostředků z fondů EU a přípravě nového programového období.
kategorie Tripartita
zpět