153. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody

153. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 29. června 2020. V programu bylo jednání např. ke stavu čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období nebo průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS.

Komentář Svazu průmyslu a dopravy ČR k záznamu z jednání 153. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 29. června 2020 - bod Různé, odst. 3 věnovaný problematice zrušení Mezinárodního strojírenského veletrhu: Za Svaz průmyslu a dopravy rozhodně nesouhlasíme s konstatováním, že ke zrušení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu došlo pouze "z vůle pořadatele" a pouze z ekonomických důvodů. Ekonomické důvody jsou jistě jednou z hlavních příčin, ale k postupnému rušení účasti přihlášených vystavovatelů docházelo hlavně proto, že nejprve nebyly známy podmínky stanovené epidemiology a po jejich zveřejnění 18.6.2020 bylo zřejmé, že je tato akce nerealizovatelná. Rozhodnutí představenstva Veletrhy Brno a.s. bylo tedy dáno objektivními důvody neumožňujícími konání letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu.

kategorie Tripartita
zpět