Regulace není cestou k fungující digitální ekonomice

Svaz podporuje dokončení jednotného digitálního trhu, ale regulace není cestou k fungující digitální ekonomice. Z iniciativy Svazu průmyslu vzešel dopis pro Evropskou komisi, který varuje před negativním dopadem regulace vztahů mezi platformami a podniky. Tento dokument podpořilo dalších 19 organizací napříč Evropskou unií. 

"Regulace by negativně ovlivnila celý online ekosystém. V České republice jsme v této oblasti neidentifikovali žádné zásadní problémy. Proto silně podporujeme tržní řešení a samoregulaci před novou legislativou. Mnoho podnikatelských organizací napříč EU to vnímá stejně, proto jsme se rozhodli iniciovat tuto společnou akci," říká generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Dopis v plném znění zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět