Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Svaz se připravuje na další diskuze k podobě nového zákona o kybernetické bezpečnosti

NÚKIB na konci ledna zveřejnil dlouho očekávanou veřejnou konzultaci k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Svaz v této oblasti s NÚKIB intenzivně spolupracuje a v rámci veřejné konzultace uplatnil rozsáhlé připomínky, aby bylo zajištěno, že výsledná podoba nového zákona nenaruší podnikání a zároveň zaručí bezpečnost České republiky.

První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.