Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Svaz vítá plánované přepracování návrhu nařízení ePrivacy

Na jednání Rady ministrů pro telekomunikace dne 3. prosince proběhla diskuze k návrhu nařízení ePrivacy, u kterého bylo členskými státy na jednání COREPERu ze dne 22. listopadu zamítnuto schválení obecného přístupu a postoupení do další fáze projednávání.

Svaz upozorňuje Evropskou komisi na nedostatečnou kvalitu návrhu nařízení ePrivacy

Společný dopis adresovaný komisařce Jourové a komisaři Šefčovičovi vyjadřující stanovisko SP ČR, slovenské RÚZ, polské ZIPSEE, rakouské IV a dánských asociací DI a DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl odeslán dne 30. října 2019. Jedná se o iniciativu navazující na předchozí společný dopis, který jsme zaslali zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost.

Stanovisko Svazu k materiálu: Implementace a rozvoj sítí 5G v Česku

Celý dokument se zabývá sítěmi 5G z pohledu mobilních operátorů a v některých pasážích jinou než mobilní (rádiovou) 5G síť ani nepředpokládá. Jsme přesvědčeni, že pro plné využití potenciálu 5G sítí je tedy třeba podpořit i rozvoj fixních částí 5G sítí. Materiál jako takový by měl být přesnější a měl by odpovídat technologickým možnostem, které jsou v dnešní době k dispozici.

Spektrum 4Q/2019

O unikátním průzkumu SP ČR mezi firmami nebo rozhovor o vzdělávání ve Finsku čtěte v novém Spektru.

Svaz opakovaně varuje před hrozícím urychlením projednávání ePrivacy

Společný dopis vyjadřující stanovisko SP ČR, SPIR, slovenské RÚZ, polských asociací ZPP a ZIPSEE a dánské DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl dne 8. října 2019 zaslán zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost. Naše stanovisko podporuje také rakouský svaz IV.

Digitální agenda v nové Evropské komisi

Digitální technologie stále více pronikají do činností členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vzhledem k tomu, že mají potenciál zásadně ovlivnit jejich podnikání, věnuje se Svaz průmyslu celé digitální agendě prioritně.

Volný tok dat: Evropská komise připravila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii vstoupilo v platnost 28. května 2019. Evropská komise zároveň zveřejnila pokyny týkající se vztahů mezi tímto nařízením a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména pokud jde o soubory údajů, které obsahují jak osobní, tak neosobní údaje.