Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k vyhlášce k digitalizaci stavebního řízení

SP ČR upozorňuje na zásadní časovou prodlevu v přípravě vyhlášky, ohrožení funkčnosti Portálu stavebníka, nedostatku času a informací k řádnému napojení a další úskalí. Z pohledu SP ČR je nutné zajistit co nejrychlejší napojení vlastníků dopravní a technické infrastruktury na Portál stavebníka, zajistit předávání požadovaných informací vlastníkům ve strojově čitelné podobě.
Zásadním požadavkem je využití přechodného období, kdy se v první fázi účinnosti vyhlášky (např. do konce roku 2024) umožní vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytovat vyjádření vlastníků DI/TI stávajícím způsobem, aby se zabránilo zahlcení datových schránek a paralýze jejich i povolovacích procesů.