Pozice SP ČR k budoucímu nastavení kohezní politiky

Mezi priority SP ČR v novém programovém období patří zjednodušení podmínek, jejich harmonizace a zvýšení flexibility v rozhodování.
 
Pozici naleznete zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět