Svaz opakovaně varuje před hrozícím urychlením projednávání ePrivacy

Společný dopis vyjadřující stanovisko SP ČR, SPIR, slovenské RÚZ, polských asociací ZPP a ZIPSEE a dánské DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl dne 8. října 2019 zaslán zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost. Naše stanovisko podporuje také rakouský svaz IV.V rámci projednávání návrhu je nastavena výborně fungující spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Stálým zastoupením v Bruselu, díky které má Česká republika na evropské půdě silný hlas. Obavy, že i přes veškeré dosavadní snahy se stále nepodařilo dosáhnout takové kvality a srozumitelnosti textu, aby toto nařízení nedopadlo negativně jak na průmysl, tak na samotné uživatele, jsme vyjádřili na Sněmu SP ČR dne 7. října 2019 v Brně. Zde jsme apelovali na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby se Česká republika zasadila o pokračování diskuzí na expertní úrovni a nedošlo tak k nežádoucímu zrychlení projednávání. V textu se nadále nachází množství technických aspektů, které jsou z hlediska převedení do praxe jen velmi těžce aplikovatelné a mohly by poškodit a omezit digitalizaci evropského průmyslu.

Více zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět