Svaz se podílel na založení neformální koalice asociací ze zemí D9+

Funkční mezinárodní spolupráce je pro Svaz klíčová, aby mohl prosazovat priority svých členů nejen na národní úrovni. Vzhledem k obrovskému množství legislativy, která je v současné době představována Evropskou komisí pro oblast digitální ekonomiky, zesílila i naše potřeba pro budování koalic se zástupci byznysu z členských zemí Evropské unie. Útvar digitální ekonomiky a technologií je v této oblasti velmi aktivní.

 

Prvním příkladem této úspěšné spolupráce je neformální koalice asociací ze zemí D9+, kterou se nám podařilo založit společně s irskou asociací IBEC a v podstatě zrcadlí činnost stejné skupiny zemí na vládní úrovni. Skupina D9+ se skládá z digitálně rozvinutých členských států EU, konkrétně se jedná o Českou republiku, Belgii, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko. Svaz v této skupině spolupracuje s asociacemi, které jsou zároveň členy BusinessEurope a naším společným cílem je nabídnout politickým zástupcům názory a zkušenosti z praxe a zároveň se zasadit o udržení liberálního směřování EU bez protekcionistických opatření. Společně se budeme věnovat tématům, která budou předmětem jednání D9+ na vládní úrovni, ale zároveň již specifikujeme vlastní oblasti, které považujeme za stěžejní. Jedná se například o umělou inteligenci, data nebo konektivitu.

 

Aktuální aktivity nově se zformované koalice směřují především k zasedání ministrů zemí D9+, které se uskuteční 27. října v Lucemburku a hlavním tématem bude "Twin Digital and Green Transitions". Společně s kolegy z dalších asociací připravujeme společné stanovisko, které bude založeno také na konkrétních případech, kdy digitální technologie pomáhají tzv. green transition, tedy ekologické transformaci. Naše závěry budeme následně diskutovat s představiteli všech zúčastněných zemí. V této oblasti plánujeme i společné akce, zejména směrem k plánovanému setkání zástupců zemí D9+ v České republice, které by se mělo uskutečnit na začátku roku 2022.

Dalším příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce, které se Svaz účastní, je Frontrunners Alliance. Jedná se uskupení asociací zaměřujících se především na podporu start upů a scale upů. Společně se Svazem jsou členy zástupci z Belgie, Dánska, Finska, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Španělska a Švédska. I v tomto případě se jedná o země, které odpovídají skladbě zemí D9+. Společně usilujeme o to, aby se při tvorbě regulace myslelo i na tyto rozvíjející se podniky, podporovaly se inovace a dostatečné investice. I v této koalici se podílíme na vytvoření společného stanoviska, které bude komunikováno zástupcům D9+ na vládní úrovni.

Do budoucna plánujeme spolupráci s asociacemi v rámci D9+ ještě zintenzivnit a aktivně zapojit i představitele státních úřadů a vlády.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět