18. ročník mezinárodní odborné konference Údržba 2022

Zámek Liblice - Konferenční centrum AV ČR
Liblice 61, 277 32 Liblice
14. - 15. září 2022

V rámci letošní konference Údržba 2022 s podtitulem "Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“ proběhne diskuze nad celou řadou témat, která souvisí s energetickými zdroji a jejich efektivním využitím, s hospodárností a ekologičností provozu strojů, s eliminací globálních rizik, s využitím celého životního cyklu zařízení včetně opravitelnosti a jeho následné recyklaci. Dále je nutné sledovat a vyhodnocovat provozní data, hledat vhodné intervaly k obnově strojů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na zdroje lidské. Svaz průmyslu a dopravy poskytnul konferenci záštitu.

  • Podrobný program a registrace zde
Zpět