Programy řízené ekonomické migrace jsou od února flexibilnější

Od 1. 2. 2021 dochází ke změnách v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Tyto změny byly schváleny na zasedání Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci.

V případě Programu klíčový a vědecký personál se jedná především o změny, jež tento program více zpřístupní subjektům z kategorie start-up. Došlo mimo jiné k úpravě seznamu inkubátorů a technologických investorů. V případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec došlo k rozšíření o kategorie vyslaného a vnitropodnikově převedeného zaměstnance obdobně, jako je tomu v současnosti u Programu klíčový a vědecký personál, a posílení kontrolních funkcí MPO. Hlavní gestorem těchto programů je Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Aktualizované texty programů jsou vyvěšeny na webu MPO:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/zmeny-v-programech-ekonomicke-migrace-zamerenych-na-klicove-a-vysoce-kvalifikovane-pracovniky--259240/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

kategorie Právní infoservis
zpět