Stanovisko k tzv. zavedení kvót pro přidělené zaměstnance

SP ČR vyjádřil zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí návrhu na zavedení institutu tzv. kvót, a to ukotvením povinnosti uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele.

Dopady COVID-19 na zaměstnávání cizinců v ČR - webinář

Dne 8. října 2020 od 9:00 do 12:00 hod. prostřednictvím online platformy Microsoft Teams se uskuteční „webinář“ organizovaný MPO ve spolupráci s resorty vnitra, zahraničních věcí a práce a sociálních věcí  s názvem „Dopady COVID-19 na zaměstnávání cizinců v ČR“.

Cílem webináře je poskytnout potřebné informace o aktuální situaci a nejnovějších změnách v oblasti ekonomické migrace v návaznosti na COVID-19.

Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na webu MPO do 6. října 2020. Přihlášeným účastníkům bude následně zaslán link, jehož prostřednictvím se budou moci v den konání webináře připojit ke schůzce v aplikaci Microsoft Teams.

Více informací naleznete v příloze.

Doporučení firmám ohledně zaměstnávání cizinců

Firmy zaměstnávající cizince by měly dodržovat požadavky stanovené ochranným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Pokud se například vrací do práce cizinec ze země s vyšším rizikem výskytu COVID-19, musí předložit negativní test na koronavirus.