Doporučení k pracovnělékařským prohlídkám cizinců

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Plnění legislativních požadavků BOZP k zaměstnávání cizinců

Vzhledem k aktuální válce na Ukrajině a související uprchlické vlně připomínáme, že zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví.

Stanovisko k tzv. zavedení kvót pro přidělené zaměstnance

SP ČR vyjádřil zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí návrhu na zavedení institutu tzv. kvót, a to ukotvením povinnosti uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele.