Ztráty pitné vody v síti jsou na historickém minimu díky investicím do infrastruktury a online technologií

Zhruba 600 milionů metrů krychlových pitné vody, která je dále distribuována domácnostem nebo podnikatelskému a veřejnému sektoru, se ročně vyrobí v České republice. Z toho zhruba desetina (více než 57 miliónů v roce 2020) se vyrobí v úpravnách vody SmVaK Ostrava a směřuje k více než jednomu milionu lidí v Moravskoslezském, ale například také v Olomouckém kraji. S ohledem na investice do infrastruktury pro dodávky pitné vody, moderních technologií při výrobě pitné vody a technologií na online sledování průtoků, tlaků v síti, stavu zásob v akumulacích a měření spotřeby vody u koncových spotřebitelů se dlouhodobě daří snižovat ztráty ve vodovodní síti. Ty se v České republice pohybují pod 15 %, v oblasti zásobované SmVaK Ostrava je hodnota dokonce ještě nižší a v roce 2020 šlo o 12,3 %.

Ztráty ve vodovodní síti činily v roce 2019 v ČR 14,5 %, v oblasti působení SmVaK Ostrava šlo dokonce o 12,3 %, přičemž na stejné hodnotě se udržela i v roce 2020. „Z hlediska porovnání v zemích EU se Česká republika v procentuálním porovnání řadí z hlediska ztrát vody v trubní síti mezi lepší průměr a lépe jsou na tom jen Německo, Dánsko, Finsko, Estonsko a Nizozemí, a stejně je tomu i v porovnání ztrát na kilometr vodovodní sítě na obyvatele za rok,“ uvádí ve své zprávě k tématu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Společnost SmVaK Ostrava investovala v letech 2000 – 2020 do výroby a distribuce pitné vody 5,5 miliardy korun, přičemž tato částka dlouhodobě roste, v letech 2019 a 2020 činila každoročně téměř 400 milionů korun, letos by měla dosáhnout rekordních téměř 415 milionů. Právě tyto investice směřující také do obnovy vodovodní sítě mají zásadní dopad na objem ztrát během transportu vody z úpraven vody přes vodojemy do kohoutků v domácnostech.

„Snižování procenta ztrát vody v trubní síti je kromě investic do infrastruktury a dlouhodobé provozní činnosti, která začíná systematickým sledováním a vyhodnocováním stavu sítě až po včasné odstraňování zjištěných úniků, také výsledkem spuštění online aplikace Monitor úniků do ostrého provozu. Cílem jejího dalšího využívání je pokračování v trendu snižování objemu pitné vody, která nedorazí do domácností ke konečným odběratelům,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Monitor úniků je specializovaný software pro sběr dat a vyhodnocování úniků pitné vody ve vodovodní síti, který je vypočítáván na základě průtoku nočního minima. Vyhodnocení probíhá na základě sledování nočních nátoků do stanovených distriktů. Naměřená data jsou do softwaru přenášena z jednotlivých distriktních měření. Na základě ekonomického hodnocení lze rozhodnout o prioritách odstraňování úniků podle závažnosti zaznamenaných dat. Monitoring úniků tedy představuje komplexní program pro sledování, vyhodnocování a řízení úniků vody na vodovodní síti.

Pilotní projekt odstartoval v roce 2018. Následně došlo v roce 2019 k jeho rozšíření na všechny další provozy vodovodů SmVaK Ostrava. „U každého z nich jsme minimálně tři měsíce intenzivně testovali všechny funkcionality daných systémů a dolaďovali je, abychom získali relevantní data a eliminovali anomálie a nesrovnalosti. Plný provoz v celé oblasti naší působnosti odstartoval s koncem roku 2019,“ popisuje Koníř.

Díky internetovému rozhraní mohou do aplikace nahlížet po zadání přihlašovacích údajů všichni vybraní zaměstnanci vodárenské společnosti. Ve vizuální formě grafů a tabulek lze sledovat časové řady naměřených průtoků a případných úniků. Díky tomu je možné zavádět jednotlivé lokality/distrikty, senzory, nastavovat vstupní parametry, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou stránku opravárenských činností z hlediska nákladů na odstranění úniků, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody.

V řadě případů nebyla na distriktních místech vodovodního systému k dispozici telemetrie pro přenos dat. Bylo proto nezbytné přenos dat doplnit. Jako nejefektivnější řešení bylo zvoleno zavádění přenosů z měření pomocí dálkových odečtů technologie Codea. „Jen pro představu, v současné době je v monitoringu úniků 4 600 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den,“ vysvětluje parametry systému Milan Koníř.

Cílem pro další období je dále rozvíjet funkcionality a každodenní využívání aplikace tak, aby snižováním ztrát ve vodovodní síti byly pozitivně ovlivňovány technické, ekonomické i ekologické aspekty činnosti SmVaK Ostrava jako společnosti, která klade důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost svých aktivit.

kategorie Z členské základny
zpět