Přechod na neruskou ropu je technologicky možný

Litvínovská rafinérie skupiny ORLEN Unipetrol dokáže technologicky zvládnout přechod na výhradně neruskou ropu. „Potvrdil to říjnový třítýdenní test, během kterého jsme v Litvínově zpracovávali výhradně neruskou ropu. Následnou modernizací závodu a přizpůsobením výrobního procesu novým ropným směsím zajistíme bezpečnost dodávek pohonných hmot na český trh a zvýšíme svou mezinárodní konkurenceschopnost,“ říká Tomasz Wiatrak generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Tomasz Wiatrak Orlen 2023Jak test probíhal?
Naši odborníci vytipovali různé ropné směsi blízké uralské ropě, na jejíž zpracování je litvínovská rafinérie technologicky i procesně nastavena. Během testu jsme úspěšně zpracovali  ropné směsi z Iráku a jihoamerické Guyany v objemu 230 000 m3. Chceme také vyzkoušet další ropné směsi, například arabskou ropu nebo ropu ze Severního moře.

Jak jste spokojeni s výsledky testu?
Podrobná analýza ještě není hotova, ale již mohu říci, že rafinérii v Litvínově lze v nových podmínkách dočasně provozovat bez zásadních provozních a kapacitních omezení, což je ta klíčová zpráva. Abychom ale rafinérii udrželi dlouhodobě provozuschopnou a s potřebnou výrobní kapacitou a současně jsme mohli dále rozšiřovat portfolio akceptovatelných ropných směsí, jsou budoucí investice v řádu jednotek miliard korun nevyhnutelné.

Kdy začnete z postupnou rekonfigurací a jak dlouho bude trvat?
Celková rekonfigurace bude postupná a bude trvat několik let. Nejbližší příležitost modifikovat rafinérii dle získaných poznatků bude příští rok v dubnu během pravidelné odstávky, v rámci které provádíme nezbytnou údržbu a modernizaci.

Je tedy z vašeho pohledu Česká republika na odklon od ruské ropy připravena?
Jsem rád, že Česká republika zodpovědně činí nezbytná opatření, aby přestala být závislá na dodávkách z Ruské federace a posílila tak svou stabilitu a bezpečnost. Zvýšení kapacity ropovodu TAL, které je v kompetenci českého státu, má být dokončeno na konci roku 2024. V tu chvíli můžeme přechod na neruskou ropu zahájit.

Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v Česku a významným producentem pohonných hmot a petrochemikálií. Ropu zpracovává ve dvou rafinériích. V rafinérii v Kralupech nad Vltavou s kapacitou 3,3 milionu ropy ročně, zpracovává výhradně neruskou ropu. Ta do Česka proudí od roku 1996 ropovodem TAL z italského přístavu Terst, na který v německém Vohburgu an der Donau navazuje ropovod IKL. Litvínovská rafinérie s kapacitou 5,8 milionu tun ropy ročně je největší rafinérií v Česku. Od roku 1965 je napojena na ropovod Družba a zpracovává převážně ruskou ropu.

kategorie Z členské základny
zpět