Úkol Svazu průmyslu zůstává po celé století stejnýStoleté výročí si letos připomíná jak samotná Česká republika, tak i mnoho významných organizací či firem, mezi které patří Svaz průmyslu a dopravy ČR. Tato organizace zastupuje v Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartitě zaměstnavatele a podnikatele. Proč je potřeba organizace, která sdružuje zaměstnavatele a jak se činnost Svazu průmyslu za 100 let proměnila, o tom si přečtěte více v rozhovoru s generální ředitelkou Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtovou.

Výročí Svazu průmyslu je trochu unikátní, oslavili jste ho odbornou konferencí a galavečerem na Hradě už 18. června, přesně 100 let od založení Svazu. Průmyslníci té doby byli celkem prozíraví, vydrželo to našim podnikatelům až do dneška?

Ano, určitě můžeme říci, že průmyslníci byli na konci války skutečně prozíraví, když se ještě před jejím koncem a založením republiky sdružili a vytvořili první Svaz průmyslníků. Na bojištích ještě neskočily bitvy a oni se již připravovali na to, co přijde, až válka skončí. Tato vlastnost zdobí i dnešní podnikatele, kteří nyní v období ekonomického růstu myslí na budoucnost a často své firmy inovují, investují do nových technologií a připravují se na změny, které je v nejbližší budoucnosti čekají. Svaz s těmito trendy drží krok a s ohledem na rozvoj nových oborů podnikání zakládá nové pracovní skupiny, kde mohou firmy sdílet své zkušenosti a formulovat svůj postoj k zákonům, které oblast jejich podnikání upravují. Proto v poslední době Svaz založil například Platformu pro umělou inteligenci či Pracovní skupinu pro blockchain.

Již před 100 lety si průmyslníci uvědomovali, že společně toho dokážou prosadit více. Jak se práce Svazu za 100 let proměnila?

Úkol Svazu průmyslu zůstává po celé století stejný – bojovat za dobré podnikatelské klima v ČR. I princip naší práce zůstává stejný – na jedné straně máme firmy, které zastupujeme, na druhé stát, se kterým za firmy vyjednáváme. Průmyslníci již před 100 lety věděli, že pro své podnikání potřebují dobrého podmínky a dobrou vládu, která je pomůže vytvořit.

Tomáš Garrigue Masaryk se s podnikateli 3x až 4x ročně setkával a zjišťoval, jaké překážky je trápí, a ty pak tlumočil v parlamentu. Svaz funguje stále stejně, zjišťuje od svých členů, co brzdí české podnikatele v dalším růstu a snaží se to se zákonodárci vyřešit. Ročně tak připomínkujeme na 140 zákonů, které ovlivňují podnikání či zaměstnávání v ČR.

Průmysl se za 100 let zásadně proměnil. V České republice právě on táhne ekonomiku. Sami navazujete na obrovskou tradici, sdružujete i dnes tradiční české firmy, které byly u založení?

Průmysl se v České republice za 100 let opravdu výrazně proměnil a diverzifikoval. Nicméně tradice je v České republice silná. Jsme nejprůmyslovější zemí EU. U založení prvního svazu průmyslníků stálo na 45 velkých osobností té doby, zástupců podniků či vysokých škol. Dnes zastupujeme na 11 tisíc podniků a najdeme mezi nimi i právě i ty tradiční, které byly tenkrát u zrodu. Například Laurin a Klement, předchůdce dnešní Škody Auto, sklárny Kavalier ze Sázavy, Sodomka Vysoké Mýto, předchůdce Karosy, strojírenská firma Wikov, ale i Vysoké učení technické v Brně.

Před 100 lety se průmyslníci zachovali jako vizionáři. Mají dnešní firmy, jejich majitelé i Svaz průmyslu představu o tom, jak bude vypadat průmysl za 10 či 20 let? A co je potřeba, abychom dosáhli pokroku?

Svaz průmyslu uspořádal ke svému 100letému výročí odbornou konferenci, která se snažila právě od majitelů a ředitelů firem či odborníků zjistit, jak se podle nich průmysl promění. Z diskuzí vyplynulo, že budoucnost průmyslu je v inovacích, moderních technologiích, ale i proměně vzdělávání.

Abychom se připravili na změny, které nás čekají, potřebujeme reformovat základní i odborné školství a do této proměny se musí zapojit právě i firmy. Svaz průmyslu například již nyní spolupracuje s firmami na vzdělávacím systému s prvky duálního vzdělávání. Loni v říjnu jsme spustili pilotní projekt v Moravskoslezském kraji.

I do budoucna ale stále platí, že firmy a podnikatelé potřebují stabilního a silného partnera, který jim bude pomáhat a nepřitěžovat regulacemi a administrativou a tím musí být dobře fungující stát a politici. Jsme ochotní s nimi spolupracovat a předávat jim zkušenosti z naší široké členské základny, abychom posunuli Českou republiku mezi TOP 20 nejvyspělejších zemí světa.

Jaké jsou podle Vás hlavní kroky, které by českou ekonomiku a republiku mohly dostat mezi dvacítku nejvyspělejších zemí světa?

Potřebujeme moderní stát a moderní ekonomiku. To se lehce řekne, ale je zřejmé, že bez podpory vlády to nepůjde. Existuje řada omezení, které naše podniky brzdí. V porovnání s mezinárodní konkurencí je to velká nevýhoda a srážíme tím potenciál české ekonomiky do budoucna. Nemáme dobré dálnice, děti vzděláváme stále stejně, vysokorychlostní internet nám chybí, evropskou regulaci si u nás mnohdy zpřísňujeme, administrativa a byrokracie roste... Stávající pozice pro další růst našeho blahobytu není nejlepší.

Potřebujeme, aby vláda rychle dořešila tyto oblasti a zaměřila se na další rozvoj ČR. Z pohledu podniků například na rozvoj digitalizace v ČR, na podporu vývoje, startupů, malých a středních podniků. Potřebujeme, aby vláda zajistila dostupnost energií i do budoucna, odkud budeme mít elektřinu za 20 let a za jakou cenu? Nebo aktivně podpořila české exportéry, kteří bojují na mezinárodních trzích. I vláda musí být vizionář a řešit dlouhodobé, prorůstové investice, aby se i nadále ČR ekonomicky dařilo a dobře se tady žilo.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že Svaz průmyslu, jako nezávislá, nestátní organizace je připraven vládě v tomto pomoci.

Děkujeme za rozhovor!
Tereza Řezníčková
/
kategorie 100 let
zpět