Zlaté medaile pro nejlepší exponáty na MSV 2016 rozdány

DSC 0356

Zlatou medaili za nejlepší exponáty letošního 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně udělili dnes večer v rámci slavnostního zahájení veletrhu vyhlašovatelé soutěže Svaz průmyslu a dopravy ČR a Vysoké učení technické v Brně (VÚT). Organizátorem soutěže jsou Veletrhy Brno, a.s.

Ceny předával ministr průmyslu a obchod Jan Mládek, ředitel Veletrhy Brno Jiří Kuliš, rektor VÚT Petr Štěpánek a za dalšího vyhlašovatele SP ČR prezident Jaroslav Hanák. „Ocenění je srovnatelné, ne-li významnější, než medaile našich sportovců ve světě. Tak skvělé výrobky se neobejdou bez inovací a inovátorů. Nevznikaly by bez jejich osobního nasazení i obětování,“ uvedl Jaroslav Hanák. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno celkem 32 exponátů a šest z nich se tohoto ocenění dočkalo. Podle slov předsedy hodnotitelské komise docenta Jaroslava Katolického, děkana FSI Vysokého učení technického v Brně, je v letošním roce technická a inovační úroveň přihlášených exponátů opět vysoká a splňují přísná kritéria, která jsou na ně v soutěži kladeny. „Letošní ročník je dobře obsazený. Bylo proto těžké vybrat vítězné exponáty, všechny jsou na vysoké technické úrovni s přidanou hodnotou,“ uvedl Jaroslav Katolický. K udělení Zlaté medaile se vyjádřili i ocenění, kteří si pocty velmi cení, což potvrdila i jejich slova.

Srovnatelný se světovou špičkou
Multifunkční obráběcí centrum MCG 1000 5XT typu horní gantry v pětiosém provedení umožňuje kombinaci soustružnických i frézovacích operací v jednom stroji. Nemusí se převážet z jednoho stroje na druhý. Kinematika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami a sklopně otočným stolem o průměru upínací desky 1000mm, s maximálními otáčkami 1200 1/min. Výrobcem je Tajmac, ZPS, a.s.

„Díky cenným zkušenostem a poznatkům z činnosti stroje jsme přistoupili k inovaci s důrazem na tepelnou stabilitu a přesnost. Jeho současné parametry jsou srovnatelné se světovou špičkou,“ uvedl Jan Němec, vedoucí aplikačního střediska Tajmacu. Podle něho Medaile přispěje i k propagaci firmy a přiláká nové zákazníky.

Kam až tento unikát doletí?
Ultralehký dvoumístný letoun v tandemovém uspořádání a s dmychadlovým pohonem a poháněný pístovým spalovacím motorem vznikl ve spolupráci zaměstnanců a studentů Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze a firmami LA composite, s.r.o. a Jihlavan airplanes, s.r.o. Veřejnosti se tak představuje nový a ve světě dosud nerealizovaný koncept ultralehkého letounu, který po dokončení vývoje bude schopen nabídnout trhu vlastnosti proudového letounu v kategorii ultralehkých letadel. „Jde o prototyp po letových zkouškách. Čekají ho ještě jedny zkoušky, takže ačkoliv je o něj velký zájem, objednávky zatím nebereme. Bez nadsázky lze říci, že jde o unikát, který v této kategorii nemá ve světě konkurenci,“ uvedl Martin Kubovčiak, obchodní ředitel Jihlavanu.

Vyšší kvalita – nižší cena
LiteScope je viditelným příslušenstvím elektronových mikroskopů. Umožňuje charakterizaci povrchu nebo například měření magnetických a elektrických vlastností pomocí mikroskopie atomárních sil. LiteScope se využívá pro analýzu vzorků v nano a mikro technologiích na oblasti 100x100 µm s rozlišením až 0,4 nm. Zcela nová měřicí metoda CPEM nabízí možnost přímé korelace obrazů povrchu komplementárními technikami SEM a AFM. Mikroskop se uplatní v oblasti výzkumu a kontroly kvality v materiálových vědách, polovodičovém průmyslu nebo u solárních článků. Nízká cena, uživatelsky příjemný přístup a zcela nové techniky měření CPEM ho předurčují k zavedení nového standardu příslušenství elektronických mikroskopů. Výrobcem je firma NenoVision. „Jde o novinku, která rozšiřuje dlouhou sérii elektronových mikroskopů. Je menší a jednodušší než ty současné a v této podobě patří do světové špičky. Naší snahou bylo zvýšit kvalitu a snížit cenu, což se nám podařilo. Zlatá medaile je pak nejen zhodnocením naší dosavadní práce, ale zároveň impulsem, jak dál postupovat,“ uvedl Jan Neuman, jednatel společnosti NenoVision.

Robot s evropským primátem
Robot LBR iiwa umožňuje dosáhnout na požadavky konceptů chytrých továren budoucnosti. Mezi jeho přednosti patří maximální flexibilita a mobilita, možnost zcela autonomní navigace v prostoru, přesnost a snadné ovládání, stejně jako volně aplikovatelný a modulární systém umožňující bezpečnou spolupráci robotů s lidmi. Díky těmto vlastnostem je možno pracovat s novými technickými řešeními, která mění současná dogmata při použití průmyslových robotů. Skutečně se tak stává bezprostředním pomocníkem lidí ve výrobním procesu. Jeho výrobcem je KUKA Roboter CEE GmbH.

„Je mnohem flexibilnější než dosavadní roboty. Pracuje v prostoru, najde potřebnou cestu a překonává různé překážky. Není upoután na jedno místo, přizpůsobuje se každé situaci. V Evropě má primát,“ uvedl Radek Velebil, obchodní ředitel firmy Kuka.

Novinka dokončená před veletrhem
Víceúčelový mobilní laserový systém pro precizní navařování, svařování, gravírování a řezání s vysokou kompatibilitou a variabilitou. Jako první laser na světě umožňuje i precizní navařování poškozených tvarů u forem přímo ve vstřikolisech či obrobků v obráběcích centrech, a to bez nutnosti jejich demontáže. Po výměně navařovací laserové hlavy za gravírovací a řezací umožňuje provádět i laserové řezání a gravírování. Jeho výrobcem je Mepac cz, s.r.o.

„Myšlenka na tuto novinku je stará už pět let, ale reálné podoby se dočkala teprve před letošním brněnským veletrhem, kde má premiéru. Jde o unikát, jehož největší výhodou je možnost navařovat malé i velké věci. Dále je to minimalizace hmotnosti. V této nové podobě patří do světové špičky. V prodeji různých laserů máme už dost zkušeností a myslíme si, že využitím Zlaté medaile bychom mohli současný odbyt ještě zvýšit,“ uvedl Petr Petřík, jednatel společnosti Mepac cz.

Číňané v Brně myslí na Evropu
V letošním roce Zlatou medaili obdržel i čínský exponát. Jde o turbínu využívající energii z vysokých pecí. Je to energeticky úsporná technologie s vysokou účinností určená k využití energie ze zbytkového tepla a tlaku v hutních procesech. Aniž by bylo potřeba další zdroje energie, je tato inovativní technologie schopna převést energii ze zbytkového tepla a tlaku přímo na mechanickou hnací sílu připojením vzduchového kompresoru a plynné expanze na společné hřídeli. Tato technologie provádí dodávku vzduchu do vysoké pece a současně energeticky využívá odpadní teplo z vysoké pece. Zjednodušuje původní složitý systém zrušením generátoru, integrací olejového a řídicího systému a zároveň snižuje provozní náklady. Výrobcem je čínská firma Xian Shaangu Power. „Od loňského roku jsme většinovými vlastníky brněnské firmy Ekol, proto na tomto veletrhu nemůžeme chybět. Navíc v Brně se chceme představit celé strojírenské Evropě. Turbina, která byla oceněna medailí, pracuje už v Německu. Jedna je také už několik let v České republice, ale ještě před inovací, která ji v mnoha směrech zkvalitnila,“ uvedl Gordon Jiang, zástupce společnosti Ekol.

Zlatou medaili roku 2016 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy náleží panu profesorovi Arminu Delongovi. S ideou pravidelně oceňovat osobnosti z technických oborů přišla již před deseti lety redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a během slavnostních večerů zlatých medailí předávala v podobě Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství.

Prof Delong

Profesor Armin Delong je světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. Jeho záliba v elektronizaci začala již na základní škole, kdy ve třetí třídě dostal od otce elektrickou stavebnici. „Za chvíli jsem ze součástek uměl udělat i telefon. Později jsem stavěl primitivní rádia. Elektřina mě chytla, ale pak jsem se dostal do kola před válečných událostí,“ vzpomíná Delong. „Pořád jsem stavěl rádia a vysílačky, i když to bylo zakázané. A těšil jsem se, až po válce půjdu do Brna na techniku.“ A sen se mu splnil. Na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně studoval elektrické inženýrství ve skupině orientované na slaboproud. Jako pomocná vědecká síla pro výzkum v oboru elektrických měření a konstrukcí měřicích přístrojů se se zdejšími odborníky zabýval konstrukcí elektronového mikroskopu. Na základě těchto prací byl následně v Brně založen Ústav přístrojové techniky ČSAV a firma Tesla zavedla jako jednu ze svých nosných aktivit právě výrobu elektronových mikroskopů. Profesor Delong působil ve funkci ředitele ústavu více než 30 let, byl polistopadovým místopředsedou ČSAV (dnes AV ČR) a místopředsedou vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj.

Zdravotní stav 91letého profesora Delonga neumožnil osobně převzít ocenění, které tak převzala jeho dcera.

Historie předávání ocenění za nejlepší exponáty Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sahá již do roku 1964. Tehdy v pondělí 14. září 1964 byly na brněnské radnici poprvé slavnostně vyhlášeny výsledky této soutěže. Během následujících let doznala soutěž řadu změn. Co se nemění, je to, že Zlaté medaile jsou každoročně udělovány na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně při slavnostním večeru zahájení strojírenského veletrhu v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. Přítomni jsou nejvyšší představitelé politiky a byznysu a dalších hostů.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět