SP ČR podepsal Memorandum o duálním vzdělávání v MSK

Svaz průmyslu a dopravy ČR, zastoupený prvním viceprezidentem Janem Rafajem, dnes podepsal Memorandum o duálním vzdělávání. Projekt propojí firmy a školy a chce zajistit absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce. V Ostravě Svaz dokument podepsal společně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem. Do pilotní fáze projektu je zapojeno pět škol a pět firem.

„Vzdělávání vnímám jako prioritu a dlouhodobě podporuji jeho rozvoj. Věřím, že pokud děti mají technické předpoklady, měly by mít možnost je rozvíjet a prohlubovat i při studiu. Bez podpory v oblasti technického vzdělávání toho nedocílíme,“ vysvětluje důvod k podpoře technického vzdělávání Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava.

„Ministerstvo školství systematicky podporuje odborné a technické vzdělávání i spolupráci škol a konkrétních firem. V minulých letech jsme využili zejména výstupů velkého projektu POSPOLU a prosadili konkrétní změny. Jsem proto rád, že dosavadní spolupráci mezi ministerstvem a zaměstnavateli posouváme podepsáním Memoranda v Moravskoslezském kraji na vyšší úroveň – konkrétní firmy budou spolupracovat s konkrétními školami a výsledky tohoto projektu budeme moci využít i v dalších krajích při podpoře prvků duálního vzdělávání,“ řekl ministr školství Stanislav Štech a pokračoval: „Ministerstvo podpoří spolupráci zejména metodickou podporou v oblasti odborné přípravy žáků přímo ve školách.“

„Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatele a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Pro takovou změnu ani není potřeba zasahovat do stávající legislativy, dosáhneme jí dlouhodobým závazkem všech zapojených subjektů. To se Svazu průmyslu a dopravy podařilo iniciovat v MSK, kde se do změny v technickém vzdělávání zapojilo pět škol a pět firem,“ vysvětluje Jan Rafaj výhody duálního vzdělávání, na jehož pilotním projektu pracuje Svaz průmyslu a dopravy v ČR s vybranými školami a firmami z Moravskoslezského kraje. Studenti, kteří nastoupí do vybraných škol v září 2018, vyzkouší tento systém jako první.

Svaz průmyslu a dopravy ČR inicioval propojení škol a firem v Moravskoslezském kraji v listopadu loňského roku za podpory hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka. Od té doby se pravidelně scházela pracovní skupina vedená prvním viceprezidentem SP ČR Janem Rafajem a koordinovala konkrétní spolupráci firem a škol a jejich výukových programů, aby byla v září 2017 spuštěna pilotní část projektu. Svaz průmyslu a dopravy ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) prosadil základní legislativní změny, jako např. daňové odpočty pro zaměstnavatele, vzorové smlouvy, kvalifikace pro firemní instruktory a odborníky z praxe. Tyto změny umožňují firmám a školám začít využívat prvky duálního vzdělávání podle svých potřeb. Svaz podporuje pilotní programy duálního vzdělávání v krajích. Oceňuje přitom podporu ministerstva školství a Moravskoslezského kraje, která je pro spuštění pilotního programu nezbytná