Umělá inteligence nejvíce pomáhá firmám se zlepšováním podnikových procesů

V České republice působí podle odhadu expertů stovky subjektů, které provádějí aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence. Desítky soukromých institucí jsou zapojeny do základního výzkumu. Firmy nejčastěji používají umělou inteligenci při zlepšování svých vnitřních procesů, vyplynulo z průzkumu mezi členskými a nečlenskými firmami Svazu průmyslu a dopravy ČR, které Svaz prováděl od letošního února. Cílem průzkumu bylo poprvé zmapovat sektor umělé inteligence v České republice. Jeho výsledky budou také přílohou Národní strategie umělé inteligence, kterou zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz průmyslu se na její tvorbě podílí.

Oblast umělé inteligence je velmi konkurenční a rychle se rozvíjející prostředí. Česko má poměrně silné akademické zázemí v oblasti vývoje umělé inteligence. Nicméně také firemní sektor si je vědom přínosů, které mu může umělá inteligence poskytnout, pokud jde o zefektivnění firemních procesů, tvorbu nových obchodních modelů nebo způsoby výroby a poskytování služeb, které by bez umělé inteligence nebyly možné.

aplikační sektory ai velky1-01

Vyhodnocení první vlny průzkumu, v němž Svaz průmyslu dál pokračuje, ukazuje, že firmy používají umělou inteligenci od sportu, přes zdravotnictví až po podnikové procesy. Pro zlepšování firemních procesů používá umělou inteligenci 45 procent ze 47 firem, které v průzkumu odpověděly. Zhruba třetina firem pracuje s umělou inteligencí v marketingu a vývoji software. Třetina firem uvedla použití v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. Pětina oslovených firem umělou inteligenci aplikuje také v oblasti médií a zpravodajství.

oblasti vyvoje ai-01

Vývoj umělé inteligence české firmy nejčastěji směrují do oblasti informačních a komunikačních činností (66 % oslovených firem). Typicky jde o konverzační asistenty, neboli chatboty, kteří používají umělou inteligenci k rozpoznání jazyka a zpracování řeči. Druhou nejčastější výzkumnou oblastí je použití umělé inteligence v podpoře podnikových procesů (45 %). Může jít například o automatické zpracování dokumentů a další administrativní úkony, kde se používá například rozpoznání obrazu. Zhruba třetina firem se zabývá výzkumem umělé inteligence pro potřeby technických činností a marketingu.

metody ai-01

Nejčastější metodou používanou českými firmami v umělé inteligenci je strojové učení, včetně takzvaného hlubokého učení (75 % z oslovených firem). Více než polovina firem se zabývá datovými vědami, neboli způsobem, jak z dat získat užitečné informace a znalosti. Necelá polovina firem používá počítačové vidění a zpracování řeči a přirozeného jazyka.

financování ai-01

Ze vzorku 40 firem, které se vyjádřily k financování výzkumu, jich 88 procent uvedlo, že platí tyto aktivity samy. Domácí veřejné zdroje v podobě grantů používá 30 procent firem. Zahraniční granty, například z prostředků Evropské unie, využívá 23 procent firem. Do nasazení umělé inteligence chtějí oslovené firmy v příštích dvou letech investovat nejčastěji částku od 1 do 5 milionů korun. Druhou nejčastější odpovědí byly investice v řádu 10 až 50 milionů korun.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět