SP ČR na tripartitě: Stát musí dořešit pomoc s cenami energie

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě projednal dopady vysokých cen energie a vyzval vládu k urychlenému přijetí řešení pro všechny firmy mimo jiné ve formě zastropování, které poskytne nezbytnou brzdu pro příští rok. Problémy v ekonomice se totiž budou postupně přelévat. Vláda by se tak měla soustředit nejen na řešení současné krizové situace, ale také na další prioritní témata, např. transformaci ekonomiky. Měla by na to myslet i při avizované revizi vládního programového prohlášení, na jehož přípravě je Svaz průmyslu připraven spolupracovat. Mezi další témata tripartity patřily dopady ekologické legislativy EU na ČR, stav čerpání EU fondů a programy podpory Modernizačního fondu, novelizace zákoníku práce a stav notifikace kurzarbeitu.

Energetická krize přinesla řadu prioritních úkolů, které vyžadují rychlá a často i neobvyklá řešení. Rok 2023 bude právě i v kontextu energetické krize, pokračující války na Ukrajině, tlaku na zvyšování mezd i přetrvávající vysoké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání. Situace se ve firmách a především v odvětvích velmi liší. Svaz průmyslu ale předpokládá, že se problémy mohou postupně přelévat do všech odvětví. Na to je potřeba flexibilně reagovat, ale v rámci vymezených strategií programového prohlášení vlády. „Chápeme, že vláda je pod velkým tlakem. Nicméně krize zdaleka nekončí a pouze rychlá řešení a změny nás nespasí. Zajištění energetické stability je klíčové, potřebujeme se ale zároveň systematicky posouvat v dalších oblastech. V otázkách trhu práce, vzdělávání, digitální ekonomiky, podpory výzkumu a vývoje, exportu nebo například stavebního práva,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

tripartita listopad 2022

Vláda už avizovala, že plánuje přepracovat své programové prohlášení. Svaz průmyslu na tripartitě nabídl zástupcům koalice při revizi spolupráci. „Jsme připraveni dát vládě podněty a pomoci vnímat realitu ekonomiky za zaměstnavatele. Proto jsme předsedovi vlády dali k dispozici i programové prohlášení Svazu průmyslu. Obsahuje konkrétní kroky, jak se posouvat v prioritních oblastech a postupně transformovat českou ekonomiku,” komentuje Jaroslav Hanák*.

KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM BODŮM JEDNÁNÍ TRIPARTITY

CENY ENERGIE

„Současná situace v cenách energie stále velmi vážně ohrožuje ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost našich firem. Musíme ocenit, že vláda hledá řešení cen energie na evropské úrovni a že se podařilo prodloužit Dočasný krizový rámec na příští rok s lepšími podmínkami, které je třeba využít. Zároveň ale upozorňujeme, že je nutné na evropské úrovni nadále prosazovat taková řešení, která přinesou pro firmy hmatatelné výsledky a stejné podmínky pro všechny aktéry v EU. Vláda zastropovala ceny energie některým firmám a vypsala první výzvu z Dočasného krizového rámce. Velké firmy ale příští rok stále vyhlíží s obavami. Pokud se rychle nepřijme účinná pomoc i pro ně, zejména v podobě zastropování, očekáváme postupné zhoršování situace všech firem a to kvůli přelévání problémů mezi odvětvími a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Vyzvali jsme vládu, aby urychleně přijala konkrétní řešení pro všechny firmy a zároveň zabezpečila základní síť opatření ke stabilizaci situace,” vysvětlil aktuální situaci Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

IMPLEMENTACE FONDŮ EU

„Je dobře, že jsou průběžně vypisovány hlavní výzvy většiny dotačních programů. Důležité v této kritické době je ale zajistit jejich maximální a co nejrychlejší čerpání. Navíc končí jedno programové období u strukturálních fondů a zároveň byly zahájeny výzvy z nového. Je proto třeba vyhnout se jakýmkoliv škrtům finančních prostředků a pracovních míst na resortech v oblastech zajišťujících čerpání fondů. Doufáme, že si vláda jako dobrý manažer toto ohlídá, nebude škrtat na nesprávných místech a zapracuje na zjednodušení administrace programů,” zdůraznil ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

„Vítáme konstruktivní a vstřícný přístup k hledání optimálního řešení, aby se vyhovělo požadavkům příslušných transpozičních směrnic EU a zároveň nedošlo zásadním způsobem k narušení stávající podoby zákoníku práce. Z pohledu firem je důležité, abychom si nestanovovali ještě přísnější podmínky, než nastavila EU a nepřidělávali zaměstnavatelům ještě více práce,” komentuje generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

KURZARBEIT

„Již od začátku krize jsme věděli, že pro spuštění kurzarbeitu musí být vydáno nařízení vlády pro danou situaci, notifikované Evropskou komisí. Očekáváme, že se stav na trhu práce bude zhoršovat, a to i kvůli řetězovým reakcím v návaznosti na situaci v zahraničí, která se může přelít i mimo energeticky náročná odvětví. Za zaměstnavatele vidíme v souvislosti se současnou energetickou krizí jako důležité, aby firmy mohly kurzarbeit využít, pokud by nastal jeden ze dvou scénářů. První v situaci způsobenou omezením dodávek plynu, kdy by měl být aktivován příspěvek v době částečné práce. Zde je třeba rychlé schválení již existujícího nařízení vlády předloženého v pátek 11. 11. 2022 do MPŘ a následná notifikace ze strany komise. Druhé, námi od počátku požadované nařízení vlády, vychází ze situace pro případ omezení provozu a následně výpadků práce z důvodu drahých energií či souvisejících logistických, dodavatelských problémů. Takové nařízení není v tuto chvíli dle našich informací ještě ani vypracované. Apelujeme na součinnost dotčených resortů, tedy MPSV, MPO a MF,“ upozorňuje Dagmar Kužvartová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské.

kategorie Tiskové zprávy
zpět