Svaz bere podnikatele do Kazachstánu a Uzbekistánu

Do Kazachstánu a Uzbekistánu zamíří v neděli 8. října vůbec největší podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR za posledních 30 let zaměřená na oblast zemědělství a potravinářství. Víc než čtyřicetičlenná delegace podnikatelů vedená viceprezidentem SP ČR Františkem Chaloupeckým doprovodí do středoasijských zemí ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním tématem cesty budou technologie a vstupy pro oblasti zemědělství, potravinářství, průmysl a další obory.

České exportéry čeká během cesty celkem pět zastávek. Po nedělním odletu z Prahy podnikatelé postupně navštíví Kokčetau, Astanu, Turkestán, Taškent a Taškentskou oblast. Zpět do České republiky se delegace vrátí ve čtvrtek 12. října. První část mise stráví podnikatelé v Kazachstánu. Během zdejšího pobytu je čekají hned tři business fóra za účasti zástupců místních firem a organizací. V úterý 10. října bude mise pokračovat do Uzbekistánu. Zde je plánovaná účast na oficiálním business fóru a jednání s obchodními partnery. V Uzbekistánu by měli účastníci mimo jiné také navštívit vybrané zemědělské podniky v Taškentské oblasti.

„Věřím, že v Kazachstánu i Uzbekistánu najdeme další možnosti spolupráce a rozšíříme mnoho našich dosavadních vztahů, kterých si velmi vážíme. Naše delegace čítá 44 účastníků z oblasti zemědělské, živočišné, potravinářské, rostlinné, ale také vodohospodářské, agroturistiky, zemědělských strojů, čerpací techniky, farmacie a řešení odpadů a jejich zabezpečení. Jsme rádi, že se k nám také připojí kolegové z Agrární komory, Potravinářské komory a také zástupci akademické sféry,” říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký.

„Pokud jde o podporu exportu, jsou pro nás a naše firmy přímé obchodní kontakty v Kazachstánu a Uzbekistánu velkou příležitostí a my musíme být připraveni je navazovat a rozvíjet. V konkrétních oblastech se chceme zaměřit především na obory perspektivní z hlediska národních zemědělských strategií obou zemí. Půjde například o dodávky zemědělské techniky, stájových technologií, osiva a krmiva, ale i hotové potraviny. Vzhledem k tomu, že Kazachstán a Uzbekistán jsou naší třetí nejvýznamnější oblastí pro vývoz plemenných jalovic, budeme se samozřejmě věnovat i genetice skotu. Stranou nezůstane ani spolupráce ve vzdělávání, v zemědělství a také vysokém školství, která dobře funguje již nyní,“ uvádí ministr zemědělství Marek Výborný.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Zemědělství je zásadní součástí ekonomiky obou navštěvovaných zemí a nutně potřebuje další rozvoj. V oblastech rostlinné a živočišné výroby, ale také výroby strojů a potravinářství, se tak otevírá řada možností pro české firmy, které právě proto projevily zájem o misi v tak hojném počtu.

V kazachstánské ekonomice je zemědělství a potravinářství jedním z nejsilnějších odvětví. Kazachstán má rozsáhlé zdroje zemědělské půdy, 80 % území je využitelné pro účely zemědělské produkce. Kazachstánští zemědělci se aktivně zajímají o zkušenosti s chovem a krmením hospodářských zvířat a drůbeže, a také o využití inovativních přístupů ve veterinární medicíně. S rostoucími počty skotu a drůbeže roste i poptávka po výstavbě nových objektů, jako jsou drůbežárny, dojírny nebo stáje. Roste také potenciál pro dovoz veterinárních léčiv a vakcín, které se dovážejí ve značných objemech, mimo jiné také z ČR. Pro české exportéry může být rovněž zajímavý rozvoj zahradnictví v Kazachstánu a s ním spojená vzrůstající poptávka po dovozu kvalitního sadebního materiálu. Další perspektivní oblastí pro české firmy je dovoz zemědělské techniky, která je již velmi zastaralá. České stroje na zpracování půdy si v Kazachstánu získávají stále větší oblibu.

Zemědělství je také důležitým odvětvím ekonomiky Uzbekistánu, tvoří 28 % HDP a zaměstnává téměř 30 % obyvatel. Nabízí se zde řada příležitostí v dodávkách zemědělské techniky a strojů, linek pro zpracování potravin a konzervárenství, balicích strojů, skladovacích systémů apod. Na základě strategie stát navíc poskytuje uzbeckým farmářům výhodné podmínky pro nákup strojů, zařízení, technologií, semen a sazenic či výstavbu skleníků. Perspektivní je taktéž živočišná výroba, především spolupráce zaměřená na zlepšování genofondu hovězího dobytka a zavádění nových technologií chovu.

SVAZ PRŮMYSLU POŘÁDÁ PODNIKATELSKÉ MISE JIŽ 30 LET

V roce 2023 si Svaz průmyslu a dopravy ČR připomíná 30. výročí od zahájení podnikatelských cest v doprovodu vysokých představitelů státu. Za tu dobu Svaz uspořádal celkem 218 podnikatelských misí do 107 zemí světa, během kterých pomohl více než 5 000 českých firem a podnikatelů.  Ve zbytku letošního roku chystá Svaz průmyslu podnikatelské mise ještě do Kuvajtu a Saúdské Arábie, několika afrických zemí, Indie, Rumunska a také do Itálie.

kategorie Tiskové zprávy
zpět