Brexit: Evropský byznys požaduje změnu politiky EU


Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, která sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 35 zemí Evropy včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a je tak nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím, v reakci na rozhodnutí britských voličů o vystoupení Velké Británie z Evropské unie požaduje změnu politiky Bruselu.

„Evropský byznys nadále silně věří v Evropskou unii. Brexit otevřel prvky nejistoty. Nyní se musíme zaměřit na cestu kupředu,“ uvedla prezidentka BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia s tím, že EU čekají nutné reformy. „Vyzýváme členské státy EU, aby vyslaly silný signál, jímž by znovu potvrdily svůj závazek k Evropské unii a jejím třem hlavním ekonomickým pilířům: jednotnému trhu, společné obchodní politice a euru. Současně potřebujeme najít chytré a spořádané vyřešení procesu Brexitu,“ prohlásila.

Podle BUSINESSEUROPE debata o setrvání Velké Británie v EU vyslala silné signály, aby unie přinášela přidanou hodnotu. Pro BUSINESSEUROPE to znamená:

  • zaměřit se na to, kde Evropa opravdu může přinést přidanou hodnotu, a neangažovat se v záležitostech, které mohou být lépe řešeny na národní nebo regionální úrovni,
  • definovat a implementovat konzistentní globální strategii, která hledí vně Evropy a má silný hospodářský pilíř (EU musí ve vnějších vztazích, bezpečnostní politice a při vyjednávání obchodních a investičních dohod hovořit jedním hlasem),
  • implementovat inteligentnější regulaci v menší míře a proaktivní politiky na úrovni EU a národní úrovni a zajistit přitom soulad mezi slovy a činy,
  • zachránit Schengen tím, že se přinesou skutečné evropské odpovědi na uprchlickou krizi a zavede se inteligentní a efektivní řízení vnějších hranic,
  • zlepšit správu hospodářské a měnové unie, počítaje v to postoupení v otázkách vznesených ve zprávě pěti prezidentů.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě a ve stanovisku BUSINESSEUROPE.

kategorie Tiskové zprávy
zpět