Bremain raději než Brexit, apeluje byznys

Evropský byznys vyzývá Spojené království, aby setrvalo v EU .


Prezidenti BUSINESSEUROPE  a jejich členské svazy si silně přejí, aby Spojené království zůstalo aktivním a konstruktivním členem Evropské unie.

Na společném zasedání nejsilnějších zaměstnavatelských a podnikatelských svazů sdružených pod hlavičkou BUSINESSEUROPE ve dnech 19. – 20. května 2016 v Haagu diskutovali prezidenti nejen o globální perspektivě EU a připravované globální strategii, ale také o dopadech případného odchodu Spojeného království z EU.

Presidenti evropského byznysu přijali společné prohlášení, ve kterém vyjádřili své přesvědčení, že Spojené království musí zůstat aktivním členem Evropské unie. Ekonomické oživení v Evropě je stále ještě velmi křehké a nyní je čas spíše se sjednotit ve společném úsilí o zajištění míru, bezpečnosti a prosperity, než se rozdělit.

V zájmu posílení růstu a vytváření nových pracovních příležitostí v Evropě se musíme nyní soustředit na otevření nových trhů a zavádět politiky, které odstraní zbytečné překážky v mezinárodním obchodě, ale také ty zbývající na našem vlastním jednotném trhu. A Spojené království v uplynulých více jak čtyřiceti letech sehrávalo zásadní roli v tom, aby se obchod a jednotný trh staly ústředními prioritami Evropy.

Referendum je záležitostí britských občanů, ale zástupci evropského byznysu z 34 zemí Evropy pevně věří, že Spojené království zůstane součástí reformované Evropské unie, která je konkurenceschopná, otevřená a přináší růst, pracovní místa a prosperitu pro všechny.

pdfProhlášení BUSINESSEUROPE k setrvání Velké Británie v EU58.04 KB (AJ)

Stanovisko BUSINESSEUROPE ke globální strategii EU

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět