Liberec místem konání konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Průmysl 4.0 v praxi
Poslední listopadový den se stala Technická univerzita v Liberci místem konání konference s názvem „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou uspořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a science centrem iQLANDIA, kterou Svaz průmyslu a dopravy ČR mediálně podpořil.

Cílem konference bylo seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady, jež bude mít nejen na průmysl, ale i společnost jako celek. Účastníci získali vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Průmysl 4.0 je českým označením současného trendu v oblasti průmyslové výroby někdy nazývaného čtvrtá průmyslová revoluce, který s sebou přináší změny do dalších oblastí hospodářství, do vědy a výzkumu a v důsledku i do celé společnosti.

Více informací v článku na portálu Technické univerzity v Liberci T-UNI a v článku CzechInvest, kde si můžete stáhnout veškeré prezentace.

Foto: T-UNI

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět