Energetické fórum, Technohraní i Techdays

Zajímavosti pro podnikatele z dění v Ústeckém kraji v posledních měsících.

Energetika ovlivňovala, ovlivňuje a i v budoucnu bude ovlivňovat ekonomiku kraje – shodli se na tom účastníci  konference „Energetické fórum Ústeckého kraje“. Také podpora technického vzdělávání je v kraji v kurzu – na podzim lákají studenty nejen Techdays na litoměřické Zahradě Čech, ale rekordy v návštěvnosti trhalo i listopadové Technohraní v Mostě.

Energetika je přínosem pro další rozvoj Ústeckého kraje

Sedmý ročník odborné konference „Energetické fórum Ústeckého kraje“ se uskutečnil v  krajském městě ve čtvrtek 14. září za účasti více než stovky hostů. Témata letošní konference byla zaměřena na problematiku energetiky jako partnera pro život. Pořadatelem konference byl Ústecký kraj a odborným garantem Okresní hospodářská komora Most. „Energetika je pro Ústecký kraj strategickou záležitostí. Významně ovlivňovala, ovlivňuje a  i  v  budoucnu bude ovlivňovat ekonomiku kraje, zaměstnanost i životní prostředí. Krajina v Ústeckém kraji se i díky energetice mění k  lepšímu. Modernizace a  snížení emisí elektráren a  rekultivace po těžbě uhlí k  tomu pozitivně přispívají,“ řekl v úvodu fóra hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Odborné přednášky se vě- novaly například budoucímu vývoji energetického trhu, surovinové politice ČR a  příležitostem ve výzkumu, které energetika přináší. Z  pohledu možných přínosů energetiky pro rozvoj kraje se přednášející zaměřili na resocializaci pánevních oblastí, na rekultivační a  revitalizační projekty a  využití potenciálu budoucí jezerní krajiny po těžbě uhlí. Další příspěvky se věnovaly vztahu energetiky k odpadové- mu hospodářství a rozvojovým projektům z  pohledu programu RE:START. Mezi významnými hosty fóra byl například vládní zmocněnec pro Ústecký a  Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala, náměstkyně ministryně práce a  sociálních věcí Gabriela Nekolová, konzul Ruské federace Michail Ledeněv, představitelé energetických a těžebních společností a odborníci z  vysokých škol a  dalších institucí. Více...

Techdays lákají studenty na Zahradě Čech

Mladí truhláři a klempíři v montérkách u ponku s pracovním náčiním. Dívky v nažehlených zástěrách prostírající jídelní stoly. Sedmnáctiletí chemici za spletí skleněných baněk. Takový pohled se nabízí divákům na litoměřickém výstavišti. A bude až do pátečních 15 hodin.

Hlavně žákům posledních ročníků základních škol se tam představují pedagogové i učni z technických oborů. V Litoměřicích je jich hned několik, další stánky mají na Zahradě Čech třeba školy z Roudnice a Štětí. Okresní hospodářská komora se tam rozhodla přilákat mladé, kteří dosud nevědí, jakým profesním směrem se vydají. Zájemců o technické obory totiž dlouhodobě ubývá. "Zadrápkovat" mladé se na výstavišti pokoušejí i firmy Mondi, Meva nebo Lovochemie.

Podle přítomných pedagogů mají dnes mladí velký zájem jen o některé obory. Na kuchaře se například hlásí mnoho chlapců nadšených Jamie Olivierem nebo Láďou Hruškou. Josef Weber z litoměřické Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb zmiňuje i další velký problém: zkušení mistři odcházejí do důchodu a nemá je kdo nahradit. Více...

Druhé Technohraní trhalo rekordy v návštěvnosti

První listopadový víkend připravilo město ve Středisku volného času již druhé Technohraní. Setkalo se ještě s větším úspěchem než při své premiéře v loňském roce. Do soutěží se aktivně zapojilo 538 dětí od 6 do 12 let, tedy o několik desítek více než v roce 2016. Celkem pak do Střediska volného času zavítalo 1 600 lidí.

„Z úspěchu druhého Technohraní máme velkou radost a předpokládáme, že v příštím roce bychom ho uspořádali znovu. Město totiž dlouhodobě podporuje technické vzdělávání zejména žáků základních škol. Nedávno jsme připravili ChemShow a s finanční podporou Vršanské uhelné zahájili velký celoroční projekt Dílny. Na jaře jsme uspořádali workshop a následnou soutěž s názvem Roboshop, pravidelně organizujeme exkurze v Průmyslové zóně Joseph a společně s Okresní hospodářskou komorou jsme připravili projekt Mosty k matematice. Aktivit v této oblasti je zkrátka celá řada a určitě v nich chceme pokračovat,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět