Dobrá dopravní spojení jsou klíčová pro zaměstnavatele Ústeckého kraje

Dobré dopravní spojení do zaměstnání je pro firmy, zejména v době nedostatku kvalifikované pracovní síly, důležité téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Nejen doprava zaměstnanců do práce, ale také dobrá dopravní dostupnost pro studenty hledající brigády, praxe a stáže ve firmách je klíčovým prvkem při výběru společnosti, se kterou náváží spolupráci.

Přes třicet představitelů a zástupců významných firem Ústeckého kraje prodiskutovalo aktuální stav a novinky týkající se dopravní obslužnosti kraje s vedoucím stejnojmenného oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje panem Jakubem Jeřábkem. Setkání se konalo pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a agentury CzechInvest. První setkání na toto téma se uskutečnilo již v říjnu 2016. Na něm firmy seznámily oddělení dopravní obslužnosti kraje s problémy, které je trápí a zhodnotili stav jejich řešení.

„Na základě dřívějšího podnětu firem ze strategické průmyslové zóny Joseph se po dohodě s DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova a.s. podařilo do zóny nasadit na nejvytíženější spoje velkokapacitní vozidlo,“ sdělil v úvodu pan Jakub Jeřábek. „Od prosince 2016 došlo k propojení Lubenecka s dalšími kraji. Kraj zavedl novou mezikrajskou autobusovou linku 766 z Podbořan do Jesenice,“ navázal Jeřábek při rekapitulaci požadavků a jejich plnění, které vzešly z minulého jednání.

„Novinkou jsou jednodenní síťové jízdenky nebo například dopravní aplikace o poloze vozidel. Tato aplikace zobrazuje aktuální polohu a pohyb vlaků Českých drah, zelených linkových autobusů a vozů MHD Varnsdorf na území kraje. Cestující má možnost kdykoliv ověřit, kde se spoj aktuálně nalézá a zda má či nemá zpoždění. Postupně budou přibývat i ostatní linky,“ informoval Jeřábek o novinkách.

Mobilitu zaměstnanců má podpořit i příspěvek na dopravu zaměstnanců do práce. Vzhledem k úbytku parkovacích ploch u firem a s ohledem na životní prostředí, by zaměstnavatelé nejspíše omezili příspěvek na použití veřejné dopravy nebo městské hromadné dopravy. Významnou podmínkou ale je, že spoje budou odpovídat časům pracovní doby, navazovat na sebe a doba jízdy veřejnou dopravou bude úměrná době jízdy autem. Realita je v současnosti ovšem leckdy opačná.

Velký prostor v diskuzi byl tedy věnován návaznosti spojů na začátky a konce pracovní doby směnných provozů a přenosu informací. Firmy nemají možnost reagovat na změny v jízdních řádech a důsledkem toho vzniká nesoulad mezi příjezdy a odjezdy spojů a pracovní dobou. „Svaz průmyslu a dopravy a CzechInvest proto vyzvou Ústecký kraj a obce s rozšířenou působností k zahrnutí dotčených firem do projednávání o změnách jízdních řádů,“ slíbila přítomným regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Šplíchalová společně s ředitelkou regionální kanceláře CzechInvest Alenou Hájkovou.

Další samostatnou kapitolou byla výstavba a přesuny zastávek. Chybí zde flexibilita ve vazbě na rozvoj průmyslových zón a potřeb obcí, shodli se zástupci firem.

„Svaz proto připraví a zpracuje analýzu zaměřenou na oblast dopravní obslužnosti kraje a výsledky přednese na kompetentních místech. Téma tedy Svaz neopouští a bude se mu intenzivně věnovat,“ přislíbila firmám závěrem regionální manažerka Svazu Radka Šplíchalová.

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět