Kraj diskutuje o problematice školství

V Karlovarském kraji aktuálně probíhají polemiky o tom, jakým směrem se má ubírat školství v regionu.

O změnách v oborovém školství se diskutovalo nejen na krajské radě, ale třeba také na odborné konferenci. Je přitom známo, že zájem zaměstnavatelů o profese technického zaměření je setrvalý. Například absolventi oboru Elektrotechnika Střední průmyslové školy Ostrov, kteří využijí při studiu nového motivačního programu od společnosti ČEZ Distribuce, nemusí mít o své budoucí uplatnění obavy.

V kraji zuří boj o školy, města je tvrdě obhajují

Změny v oborovém školství, které odsouhlasili zastupitelé pro Karlovarský kraj, se možná znovu vrátí na začátek. Proti optimalizaci se postavila města, jejichž středních škol a učňovského školství se úprava dotýká. A proti je nyní i pracovní skupina Karlovarského kraje pro úpravu oborové struktury středního školství. Tu zřídilo právě krajské zastupitelstvo se zadáním, zda jsou plánované změny ve školství dobře připravené a nezbytné. „Po druhém jednání doporučila komise zastupitelstvu, aby revokovalo usnesení o schválení tohoto materiálu na mimořádném zastupitelstvu 1. prosince. Přepracovala se úprava a byla předložena na základě komplexních analýz, dohody zastupitelských klubů a samospráv, kterých se to týká. Změny týkající se krajských středních škol byly předloženy procedurálně úplně nevhodně, bez patřičných odborných podkladů, bez diskuze se samosprávami a prosazeny silově. Pracovní skupina poslala zastupitelům jasný signál, že to takhle nejde,“ uvedl Petr Zahradníček (TOP 09), člen komise, krajský zastupitel a místostarosta Lokte.

Jenomže závěr komise doslova zvedl ze židle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče. „Krajská pracovní skupina se zatím sešla dvakrát, a byť je jejím úkolem diskutovat o věcných námětech, už po prvním jednání dali někteří členové najevo, že jim nejde o řešení problémů krajského školství, ale o nerealizaci úprav oborové struktury. Nicméně odpovědnost za stav školství v regionu nese kraj a nemůže brát v potaz zájmy některých regionálních politiků, ale zájmy žáků, kteří by měli dosahovat podstatně lepší úrovně vzdělávání, než je tomu v současnosti. Poskytli jsme členům skupiny požadované statistiky a další údaje,“ zdůraznil radní Bradáč. Podle něj nikdo nevyvrátil fakta a čísla, která vedou k potřebným změnám v krajském školství.

„Další naše společné jednání bych chtěl koncipovat jako výjezd na některou ze škol, kde se plánuje slučování, aby členové skupiny také přímo na místě viděli, o čem úprava oborové struktury pojednává. Návštěvami škol bych rád činnost skupiny uzavřel, hlavní slovo a iniciativu by v této věci měl i nadále mít k tomu zřízený Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při Zastupitelstvu Karlovarského kraje,“ plánuje zvrátit stanovisko komise Jaroslav Bradáč.

Jeho pozice ale nebude jednoduchá. Zástupci vedení měst a obcí Loket, Nejdek, Dalovice společně vyjádřili zásadní nesouhlas s úpravou oborové struktury odborného středního školství a učilišť v kraji a vyjádřili podivení nad tím, že krajské vedení nepovažovalo za korektní je o tomto záměru informovat.

Žádáme proto krajské zastupitele, aby na svém nejbližším zasedání revokovali už přijaté rozhodnutí a zabývali se případnou úpravou oborové struktury středního školství až po řádném předložení veškerých komplexně zpracovaných materiálů včetně připomínek samospráv, kterých se tato úprava bezprostředně týká,“ uvedli ve společném prohlášení. A navíc přivítali stanovisko komise k revokaci už přijatého usnesení krajského zastupitelstva. „K tomu jsme směřovali,“ uvedl starosta Nejdku Lubomír Vítek.

V tomto městě, jehož střední škola a učiliště mají přijít o svou právní subjektivitu, už vzniká petice na jejich záchranu. „Chceme, aby střední škola ve městě zůstala zachována,“ zdůraznil starosta. Více…

Perspektivy rozvoje vysokého a středního školství v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj chce navázat již na tři proběhlé ročníky konference Zaměstnanost a v letošním roce plánuje konferenci pod názvem „Perspektivy rozvoje vysokého a středního školství v Karlovarském kraji“, která se uskutečnila 1. prosince v konferenčním sále Hotelu Dvorana. Hlavními tématy byly informace o plánovaném zahájení činnosti Univerzity Karlovy v Karlových Varech, informace o otevření fakulty zdravotních studií ZČU v Karlovarském kraji a o dalších možnostech zřízení poboček univerzit v našem kraji. Program byl též obohacen o informace ohledně možnosti získat dotace v oblasti vysokého školství a o možnosti propojení vysokého a středního školství v oblasti výzkumu a vývoje.  Více…

O elektrotechniky z ostrovské průmyslovky má zájem ČEZ

V tomto týdnu byl pro studenty Střední průmyslové školy Ostrov oboru Elektrotechnika oficiálně vyhlášen "Motivační program Prokopa Diviše" financovaný společností ČEZ Distribuce. Program nabízí zajímavé finanční ohodnocení jejich studijních výsledků i mimoškolních aktivit v rámci oboru.

SPŠ Ostrov je přitom jednou z deseti škol v republice, kde se ČEZ Distribuce rozhodla v tomto školním roce program realizovat.„ Naše škola se společností ČEZ spolupracuje dlouhodobě především v rámci „energetických maturit“, exkurzí, praxí a středoškolské odborné činnosti. Je tedy samozřejmé, že tam naši absolventi hledají uplatnění. Tento program by jejich zájem o kariéru v ČEZ měl podpořit a oceněným i usnadnit,“ uvedl ředitel SPŠ Ostrov Pavel Žemlička.

Do loňského pilotního projektu bylo zapojeno pět škol. Programu se zúčastnilo více než 500 studentů, oceněno jich bylo celkem 45 a ti se podělili o celkovou částku 508 tisíc korun. Letos se počítá se zapojením tisícovky studentů. SPŠ Ostrov vytvořila podle zadání pro účastníky programu kritéria, mezi něž mimo jiné patří dobrý školní prospěch především v odborných předmětech, aktivita ve výuce ve formě účasti v různých soutěžích a v neposlední řadě zapojení v programech a projektech pořádaných skupinou ČEZ.

Celkové výsledky bude hodnotit komise složená ze zástupců školy, Asociace energetických manažerů a ČEZ Distribuce. Studenti budou body sbírat v průběhu celého školního roku, vyhlášení vítězů se uskuteční před hlavními prázdninami. „Spolupráce s potencionálními zaměstnavateli našich budoucích absolventů je pro nás dlouhodobou prioritou, proto podporujeme různé aktivity, které nejen že zvýší zájem o studium technických oborů, ale také přispějí k vytvoření užšího propojení mezi školní teorií a podnikovou praxí,“ uzavřel Žemlička. Více…

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět