Zaměstnavatelé pro kvalitnější kariérové poradenství

Cílem workshopů pro výchovné a kariérní poradce je informovat o možnostech na trhu práce v Karlovarském regionu.


Svaz průmyslu a dopravy České republiky nadále pokračuje v sérii svých workshopů a pomáhá tak výchovným a kariérním poradcům získat dostatek informací a podkladů pro jejich činnost.

Workshopy pro výchovné a kariérní poradce

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Úřadem práce České republiky nadále pokračuje v sérii workshopů pro výchovné a kariérní poradce základních i středních škol. Cílem těchto setkání je informovat tyto poradce o možnostech na trhu práce v daném regionu a pomoci jim získat podklady pro svou činnost kariérového poradenství.

Dne 11. září 2017 proběhlo setkání výchovných poradců Karlovarského kraje. Na workshopu vystoupili zástupci Úřadu práce České republiky s prezentací a současné situaci na trhu práce. Dále byli mezi prezentujícími byli zástupci společností jako například SWISS – FORM, a.s., která se zabývá vývojem, konstrukcemi a zakázkovou výrobou dílců a sestav z plechů, zpracovává ocel a nerez, dále například společnost G. Benedikt Karlovy Vary, s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem vysoce kvalitního porcelánu pro hotely, restaurace i domácnosti. Součástí tohoto setkání byla exkurze do společnosti SKF Lubrication Systemc CZ, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu mazacích systémů.

Dne 18. září 2017 proběhlo setkání pro výchovné poradce ze Sokolovska. Také na tomto workshopu představili zástupci Úřadu práce České republiky současnou situaci na trhu práce a poukázali hlavně na nedostatek kvalifikované pracovní síly z řad odborně vzdělaných pracovníků. Na workshopu vystoupili zástupci společností, jako například společnost Zeppelin CZ s.r.o., jež je výhradním dodavatelem strojů Caterpillar a zabývá se jak prodejem tak servisem těchto strojů, dále například společnost Amati – Denak, s.r.o., která se zabývá výrobou hudebních nástrojů. Součástí byla exkurze do společnosti SYNTHOMER a.s., která se zaměřuje na chemické produkty z oblasti kyseliny akrylové, jejích esterů a akrylových polymerů.

Dne 25. září proběhlo setkání výchovných poradců z okresu Cheb. Zástupci Úřadu práce České republiky prezentovali situaci na trhu práce a nedostatek pracovní síly z řad odborně vzdělaných pracovníků. Na workshopu vystoupili zástupci společností, jako například společnost Elroz a.s., která se zabývá produkcí elektroměrových rozvodnic nízkého napětí, požárních uzávěrů, staveništních rozvaděčů a mnoho dalšího. Dále byla mezi prezentujícími společnostmi například společnost LAGARDE SPEDITION spol. s r.o., která se zabývá nákladní silniční dopravou, zajišťuje logistiku, skladování, spedici i dopravu. Součástí workshopu byla exkurze do společnosti LAGARDE SPEDITION spol. s r.o..

Nástroje zaměstnanosti a zvyšování odborné kvalifikace

V druhé polovině listopadu proběhl v Karlových Varech kulatý stůl na téma Dotace na zaměstnance, jehož součástí bylo jak zhodnocení plnění akčního plánu Regionální sektorové dohody pro Černá řemesla, ale také představení různých druhů dotačních programů Úřadu práce na podporu zaměstnanosti.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět