Zapojte se do průzkumu o základním vzdělávání v Karlovarském kraji

SP ČR zpracovává Analýzu souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství. Pilotní průzkum proběhl na přelomu 2016/2017 v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Získaná data posloužila mimo jiné jako podklady pro návrhy aktivit místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a odkryla největší potenciál při spolupráci firem a škol.

Od 14. března 2018 do 30. dubna 2018 se mohou školy i zaměstnavatelé z Karlovarského kraje zapojit do dotazníkového šetření, které je součástí unikátní analýzy souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství. Analýzu zpracovává Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory vládní agentury CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nesoulad potřeb trhu práce s profilem absolventů středních a vysokých škol. Základy budoucího profesního uplatnění jsou přitom žákům poskytovány již v průběhu devíti let na základní škole. Je potřeba získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s budoucími zaměstnavateli těchto žáků.

On-line dotazník pro základní školy ZDE
On-line dotazník pro firmy ZDE

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět