Informace k těžbě lithia v Ústeckém kraji na 87. jednání krajské tripartity

Mezi hlavní body jednání patřily informace o naplňování akčního plánu programu RE:START, příprava Sociální fóra a Ceny za společenskou odpovědnost. Diskuzi a mnoho otázek však vyvolala především problematika těžby lithia v Ústeckém kraji. 

Hostem krajské tripartity k těžbě lithia byl ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Kavina. Ten konstatoval, že aktuálně jsou dokončovány průzkumné vrty, které potvrzují nadějný potenciál hlubinného ložiska na Cínovci, a vysvětlil také celý povolovací mechanismus, který předchází svolení státu s budoucí těžbou. Na dotaz členů krajské tripartity informoval přítomné, že jsou vedena jednání o možné účasti státu na budoucí těžbě. Zdůraznil, že definitivnímu rozhodnutí o účasti státu by mělo předcházet kompletní dokončení průzkumných prací a zhodnocení ekonomických přínosů i rizik, protože i zapojení státu do projektu může mít jak výhody, tak rizika, která je nutná posoudit, a to mimo jiné v kontextu celosvětového vývoje na trhu s touto komoditou, který se dynamicky mění. Doplnil, že Česká republika není v Evropě jediná, kde se jedná o těžbě lithia. Rozhodovat bude tedy nejen to, jak se stát rozhodne, ale také kdy a jak rychle bude produkce v ČR zahájena.

Stanovisko města Dubí, na jehož katastru má těžba probíhat, představil starosta Petr Pípal. Informoval o jednáních, která vede jak s průzkumnou firmou Geomet tak s příslušnými orgány státní správy i krajské samosprávy. Konstatoval, že díky hlubinné formě těžby nedojde k výrazným negativním zásahům do krajiny ani života města, a proto město Dubí záměr budoucí těžby podporuje.

Členové tripartity se v závěru shodli, že zásadní přinos pro region nemá ani tak samotná těžba, jako zejména možná navazující výroba baterií, automobilů či dalších produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Hospodářská a sociální rada kraje přijala v této věci usnesení: žádáme stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu zmocněnce vlády, aby bylo zajištěno, že maximum možných pozitivních efektů z těžby lithia bude realizováno na území Ústeckého kraje v jeho prospěch a v souvislosti s hospodářskou restrukturalizací.
Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět