Konference Česká optika 2018 ukáže nové trendy

Při příležitosti oslav 85. výročí založení optického průmyslu v Přerově pořádá společnost Meopta – optika s.r.o. konferenci s názvem Česká optika 2018.


Odborná konference se koná ve dnech 3. a 4. října 2018 v prostorách hotelu Jana v Přerově. Akce je určena pro odbornou veřejnost, především pro zástupce všech subjektů v České republice, které jsou spojeny s optikou a návaznými obory. Klade si za cíl zvýšit informovanost o dění na optických pracovištích a o tématech, kterými se zabývají. Prostor pro networking najdou účastníci při exkurzi v Meoptě a při společném večerním posezení.

Konferencí budou provázet největší profesionálové v oboru optika. Můžete se těšit na lektory zastupující ČVUT v Praze, Univerzitu Palackého v Olomouci, firmu Preciosa, Crytur, Centrum TOPTEC, Meoptu a další.

V programu jsou zahrnuta témata jako:

-Současné a budoucí trendy optiky

- Výzvy při měření a výrobě free form optických povrchů

- Současnost a budoucnost ve vývoji měřících metod v Meoptě

- Monokrystaly a optika

- Vývoj opracování netradičních optických materiálů ve společnosti Meopta a mnohá další.

Bližší informace naleznete na: www.optickakonference.cz

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět