Firmy z Pardubicka diskutovaly o dalším vzdělávání

Regionální zastoupení SP ČR pro Pardubický kraj pro své členské i nečlenské spolupracující firmy pravidelně pořádá diskusní setkání a kulaté stoly na aktuální témata.

Kulatý stůl na téma Další vzdělávání v Pardubicích

Regionální zastoupení SP ČR pro Pardubický kraj připravilo na začátku listopadu kulatý stůl s názvem „Další vzdělávání v Pardubickém kraji z pohledu potřeb trhu práce“. Účelem tohoto setkání byla diskuse sociálních partnerů o trendech a výzvách v oblasti dalšího vzdělávání a o potřebách zaměstnavatelů v této důležité oblasti. Očekávaným výstupem bylo formulování priorit v podpoře sytému celoživotního vzdělávání s ohledem na očekáváné trendy a získání námětů na opatření, která podporují rozvoj dalšího vzdělávání v souladu s potřebami trhu práce.


Příkladem mezikrajského sdílení zkušeností a dobré praxe byl příspěvek Svět práce v moderních souvislostech – Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Ten prezentovala Olga Šišková, zástupkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Datová platforma, dostupná na stránkách www.monitorzk.cz, představuje inspiraci v oblasti sběru, zpracování a praktického využití informací, které se týkají oblasti zaměstnanosti, vzdělávání v žádaných profesích, autorizovaných osob, absolventů a dalších. Tyto informace jsou dostupné všem on-line . V rámci diskuse byla oceněna nápaditost a design Datové platformy. Řešilo se rovněž, jakým způsobem se daří získávat aktuální informace pro tento veřejný zdroj informací.

Průběžná a závěrečná diskuse k dalšímu vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce potvrdila zájem sociálních partnerů vést o tomto tématu společný dialog. Potvrdilo se, že prioritou by mělo být dostupné a kvalitní další vzdělávání dospělých (s cílem získat novou či lepší práci a nejen u věkově starších), zaměstnanců (s cílem udržení práce a rozvoje stávajících kompetencí), ale také mladých lidí. Zvláštní péče by měla být věnována těm, kteří nedokončí základní a středoškolské studium. Rovněž se potvrdilo, že pozitivní roli by v této oblasti měly hrát moderní nástroje výuky, např. digitální vzdělávání.

Diskusní fórum k pracovněprávní legislativě v Pardubicích

V listopadu uspořádalo regionální zastoupení SP ČR také diskusní fórum na téma aktuality z pracovněprávní legislativy. Cílem tohoto diskusního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu bylo nařízení GDPR, dlouhodobé ošetřovné, otcovská dovolená, pracovnělékařská péče či jednotné formuláře exekučních příkazů. Ve druhé části setkání byla diskutována připravovaná legislativa. Prostor byl věnován například novele zákoníku práce, zrušení karenční doby či zavedení e-neschopenky.

Setkání se zúčastnilo deset zástupců převážně členských firem Svazu průmyslu a dopravy. Bližší informace k plánovaným akcím v Pardubickém a Olomouckém kraji naleznete v kalendáři akcí.

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět