Firmy a školy se pobaví o spolupráci na kulatých stolech v Olomouckém a Pardubickém kraji

Regionální zastoupení SP ČR pro Olomoucký a Pardubický kraj aktuálně připravuje sérii kulatých stolů se sociálními partnery na témata spjatá se vzděláváním, spoluprací zaměstnavatelů a škol a sdílením dobré praxe.

První kulatý stůl v Olomouci dne 24. 9. se bude zabývat odborným vzděláváním studentů v prostředí firem. Na programu bude diskuse účastníků ohledně krajských metodických kabinetů, sektorových dohod, podpora vzájemné spolupráce škol a firem či odborná příprava studentů.

Druhý kulatý stůl je plánován v termínu 4.10. v Šumperku a bude se věnovat tématu sdílení dobré praxe opět v oblasti odborné přípravy studentů v prostředí firem. Účelem setkání je sdílet dobré příklady personální práce a trendů na trhu práce a také diskuse k žádoucí a efektivní podpoře spolupráce zaměstnavatelů, škol a veřejné správy.

V Pardubickém kraji,  v Chrudimi, se v polovině  října uskuteční kulatý stůl s názvem spolupráce zaměstnavatelů a základních škol v oblasti kariérního poradenství. Setkání se zaměří na témata jako spolupráce základních škol a zaměstnavatelů očima zřizovatele, příklady dobré praxe z Pardubického kraje a dalších krajů, Projekt „Povolání pro život“ a další.

Od září odstartují Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji, které se uskuteční v období od září do října v pěti okresních městech, v Přerově, Prostějově, Šumperku, Jeseníku a Olomouci. Již tradiční série akcí má za cíl zprostředkovat osobní setkání studentů, žáků, rodičů i široké veřejnosti s personalisty úspěšných regionálních firem. Více informací o burzách naleznete na www.burzapav.cz. Akce budou zveřejněny také kalendáři akcí na webu SP ČR.

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět