SP ČR spolu s členskými firmami podpořil 1. ročník soutěže TechnoCreative v Olomouci

Katedra technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) hostila dne 28. 3. finálové kolo prvního ročníku soutěže TechnoCreative, jejímž cílem bylo poměřit síly v technických dovednostech. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci středních škol a studenti učitelských oborů se zaměřením na techniku.

Téma finálového kola znělo „Vyrob hodiny!“ a bylo soutěžícím sděleno dva týdny předem. V tomto předstihu si soutěžící mohli promyslet vhodné technologické postupy a zvolit potřebný materiál tak, aby výsledný produkt byl co nejkreativnější s ohledem nejen na funkci, ale i estetiku. Své záměry konzultovali s odborníkem na technologie Miroslavem Janu z katedry odborné přípravy, který jim byl velkou pomocí i inspirací. Účastníci nebyli z hlediska volby materiálů nijak limitováni, a pro své výrobky volili jak ty tradiční – dřevo či kov, tak i novější – např. pěnová hmota, mimo to také upcyklovali staré gramofonové desky nebo CD. Během tří hodin tvůrčí práce vznikala pod rukama studentů originální díla hodná obdivu.

Motivace pro práci nebyla zanedbatelná, účastníky čekaly velmi atraktivní ceny, které do soutěže věnovaly členské a partnerské firmy SP ČR. První cenou byla 3D tiskárna od firmy Koyo Bearings, dále vrtačka, šroubovák či sada vrtáků Bosch, nebo dalekohled značky Meopta. Na vyhlášení nechyběli ani zástupci firem, kteří ceny do soutěže věnovali.

V kategorii žáci středních škol se na pozici výherce radoval z 3D tiskárny Tomáš Suchánek ze Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště Uničov. V kategorii určené pro studenty učitelských oborů se zaměřením na techniku se na prvním místě umístila Tereza Velenová.

Poděkování patří organizátorům za vyhlášení a zorganizování soutěže. Velké poděkování za aktivní podporu soutěže patří také partnerům z řad členských či partnerských firem SPČR, jmenovitě Koyo Bearings, Meopta-optika, FTL - First Transport Lines a Miele technika.  

Podpora soutěže je výsledkem spolupráce Svazu průmyslu a dopravy ČR a Katedry odborné a informační přípravy UPOL, která svým pojetím spadá do podpory rozvoje polytechnické výchovy v Olomouckém kraji. Nedílnou a důležitou součástí v podpoře polytechniky je také aktivní podpora ze strany členských firem.

Fotogalerii z 1. ročníku soutěže najdete zde: https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/finale-prvniho-rocniku-souteze-technocreative-je-uspesne-za-nami/

(S využitím tiskové zprávy, Katedra odborné a informační přípravy, PdF UPOL; 1. 4. 2018)

Lucie Nováková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět