Zodpovědnost společnosti Hyundai k lidem a přírodě

V rámci aktivit, které se ve Svazu průmyslu k tématu udržitelnosti rozvíjejí, jsme měli možnost seznámit se s konceptem udržitelnosti ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, jediném výrobním závodě společnosti Hyundai v Evropské unii.

Firmy v Moravskoslezském kraji dlouhodobě patří mezi tuzemské lídry společensky odpovědných aktivit. Významnou roli v posilování udržitelnosti regionálního průmyslu hrají také zahraniční investoři, kteří propojují své standardy s regionálními potřebami. V rámci aktivit, které se ve Svazu průmyslu k tématu udržitelnosti rozvíjejí, jsme měli možnost seznámit se s konceptem udržitelnosti ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, jediném výrobním závodě společnosti Hyundai v Evropské unii. Hyundai Motor Company je dlouhodobě lídrem v oblasti výroby aut s pohony na alternativní paliva pro budoucnost, která by měla být šetrná k životnímu prostředí. Nicméně udržitelnost není jen o šetrném produktu, ale i o celkovém přístupu společnosti k okolnímu prostředí.
Tyto principy automobilka uplatňovala již při výstavbě areálu. Více než tisíc vzrostlých stromů, které se v areálu nacházelo a pomáhalo vytvářet ráz podhorské krajiny, nebylo vykáceno, ale náročným způsobem přesazováno. S ohledem na životní prostředí bylo zvoleno i umístění některých klíčových dodavatelů v rámci průmyslové zóny, což při objemu dílů, který od těchto dodavatelů směřuje do montážní haly, představuje denně náklad 200 kamionů, které nezatěžují životní prostředí. I u hal samotných se počítalo s co nejmenší zátěží pro životní prostředí. Např. lakovna využívá vodou ředitelné barvy a všechny odpadní vody ze závodu jsou čištěny ve vlastní čističce odpadních vod. Je robotizovaná a díky tomu se spotřeba barev snížila o 17 % a organických rozpouštědel o 11,5 %. V roce 2012 bylo do provozu uvedeno zařízení na snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC). Další klíčový provoz – svařovna je uhlíkově neutrální. V celém areálu jsou řádně tříděny odpady, z nichž 88 % je recyklováno. Také materiály, které jsou použity při výrobě automobilů, jsou recyklovatelné z 95 %. Nošovický Hyundai je navíc prvním závodem koncernu Hyundai Motor Group, který využívá elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů energie. V dalších letech je v plánu také instalace solárních panelů na střechy jednotlivých výrobních hal, případně zastřeší odstavná parkoviště.

V roce 2020 přijal Hyundai strategii udržitelnosti na 5 let, která má 3 hlavní pilíře: šetrnost k životnímu prostředí, podporu budoucích generací a komunitu.

Péče o přírodu začíná již v samotném areálu. Tam, kde to bezpečnost dovoluje, se nekosí louky. Rozmanitou faunu v areálu podporují nošovičtí hmyzími domky z recyklovaného dřeva nebo budkami pro netopýry, které navíc vyrobila chráněná dílna Žirafa, respektive Charita sv. Alexandra. Mezi halami najdete i motýlí louku namísto hladce střižených trávníků. Mimo areál pak továrna spolupracuje s organizací ČSOP Salamandr s pětiletým projektem na obnovu beskydských luk. Společně pečující o 50 ha beskydské přírody. Součástí projektu je také vybudování modelové Hyundai louky nad obcí Krásná, kdy se péče o louku pravidelně účastní také zaměstnanci automobilky v rámci dobrovolnických dnů.

Tak jako je automobilka lídrem v pohonech budoucnosti, zaměřuje svou pozornost na budoucí generace. Příkladem je projekt Společně za sny, který je zaměřený mladé talenty z regionu. Firma se tak již podílela např. na koupi hudebního nástroje, vydání knížky nebo umožnění studia hudby v zahraničí.

Významnou roli v lokálních komunitách si Hyundai při své velikosti dobře uvědomuje. Spolu se svými zaměstnanci podporují společenské aktivity grantovými programy, dobrovolnickými dny nebo pravidelně před Vánoci dělají radost seniorům v Komorní Lhotce. Silná partnerství s Dolní oblastí Vítkovice, Technotrasou, Akademií FC Baník Ostrava, Zoo Ostrava nebo s Moravskoslezskou ligou mladých hasičů jen potvrzují silnou vazbu na region.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech má při své velikosti možnosti věnovat se tématu udržitelnosti v maximální míře. Věříme, že jednotlivé položky mohou být inspirací pro firmy napříč velikostí i obory.


kategorie Svaz v regionech
zpět