VÝSLEDKY ANALÝZY: Význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj

Analýza zhodnotila ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj, přinesla řadu údajů a časových řad.

První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola je věnována prostorové diferenciaci největších podniků v kraji.

Text analýzy ke stažení.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět