SP ČR: Záštita nad Olympiádou techniky Plzeň 2014

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni pořádala 8. ročník mezinárodní studentské konference s přehlídkou jejich prací.

Pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR, Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a společnosti Czech Didac proběhla ve středu 21. května v pořadí již 8. ročník Olympiády techniky Plzeň 2014. Tuto mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou jejich prací uspořádala Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Jako i každoročně na ni zavítaly více než čtyři desítky účastníků ze sedmi univerzit a několika zemí.

Veřejnosti přístupná akce je určena vysokoškolským studentům technických oborů učitelských směrů, kteří se v Plzni scházejí, aby zde prezentací své vědecké a odborné činnosti zakončili semestr, mnozí i své studium.

Konference, která je spojena s přehlídkou nejlepších prací, vybraných akademickými pracovníky zúčastněných univerzit, byla příležitostí porovnat zájmy a výkony studentů různých fakult, univerzit a zemí a také navázat spolupráci.

I letos bylo možné vidět v oblíbeném kongresovém centru Courtyard  Marriott řadu zajímavých diplomových a bakalářských prací či odborných projektů.

Studenti Západočeské univerzity (ZČU) představili řešení nové inovativní hry na principu domina, názornou demonstrační pomůcku pro dynamickou ukázku rozložení sil v mostní konstrukci či programy a kurzy pro výuku digitální techniky a programování robotů. Tato práce studenta Jana Baťka z ZČU získala ocenění v podobě prvního místa v kategorii didaktických výukových programů. Odbornou porotu sestavenou téměř výhradně z cizích akademických pracovníků překvapil projekt studenta Jana Hladkého, který představil vlastní inovativní konstrukci poloautomatické škubačky na drůbež.

Výborné práce přivezli studenti z Polského Rzeszowa. Ocenění získaly práce zaměřené na výzkum v oblasti optických a ultrazvukových senzorů nebo elektronický univerzitní průvodce ve formě aplikace pro mobilní telefony.

Již tradičně početná výprava dorazila do Plzně z Masarykovy univerzity v Brně. Studenty představované portfolio projektů bylo opravdu široké od softwarových aplikací pro tvorbu didaktických her přes výrobky kreativní tvorby až po drobné programovatelné roboty.

Početné výpravy dorazily z univerzit v Banské Bystrici (UMB) a Nitře (UKF). Porota ocenila prvním místem vynikající práci Tomáše Valenta (UMB) s tématem tvorby a testování modulu autopilota pro RC modely.

Z Karlovy univerzity přivezli studenti práci z prostředí autorské tvorby multimediálních výukových objektů. Z této oblasti představila výbornou diplomovou práci studentka ZŠU Michaela Elgrová, která se zabývá kritérii výběru multimediálních učebnic. Kromě studentů z pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kteří přijeli s ryze výzkumným projektem sledování specifických vývojových poruch učení a vlivu na psychomotorické dovednosti, akce již tradičně přivítala studenty z pedagogické fakulty ve Slovinském Koperu. Práce těchto studentů byly ryze praktické a takříkajíc hmatatelné. Kolegové ze Slovinska se zabývají v duchu myšlenky „od nápadu k výrobku“ tvorbou námětu pro děti základních škol v rámci výuky praktických činností.

Na hladkém průběhu akce měli zásluhu i členové širokého realizační týmu, pracovníci a studenti Fakulty pedagogické, Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy.

Soutěžní konference byla zakončena tematickou exkurzí do výroby ve Škoda Transportation. Studenti načerpali nápady a inspiraci i díky bohatému programu, který byl připraven v nových expozicích Techmania Science Centra v Plzni.

Výstupy studentů, fotografie z akce a prezentace jsou uvedeny na webových stránkách www.olympiadatechniky.zcu.cz

Galerie fotografií je ke stažení na: http://www.cdmvt.cz/storage/OT_resemple.zip

Konference se uskutečnila ve spolupráci a pod patronací společností:

Plzeňská Teplárenská a.s., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o., Techmania Science Center o. p. s., Okula Nýrsko a.s., Welding - Plzeň / UNO Praha, spol. s r.o., ČEZ a.s. a KV elektro.

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Plzeň

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět