Regionální sektorová dohoda v Moravskoslezském kraji chce řešit nedostatek kvalifikovaných techniků

Svaz průmyslu a dopravy ČR před několika měsíci obnovil jedinečný nástroj řešení rozvoje lidských zdrojů v podobě sektorových dohod, který již úspěšně odpilotoval v rámci Národní soustavy povolání.

V únoru 2014 se totiž spolu se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů stal příjemcem dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“.

Vedle národní dohody, která má za úkol řešit problémy, jež jsou pro regiony společné a průřezově je lze řešit pouze systémově za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů aktérů sociálního dialogu v ČR a šesti sektorových dohod, které se zabývají klíčovými tématy vybraných odvětví národního hospodářství, bude uzavřeno 13 regionálních sektorových dohod, řešících problematiku lidských zdrojů v jednotlivých krajích České republiky. Regionální sektorová dohoda je písemná úmluva o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými představiteli zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělavatelů a zástupců krajské samosprávy a státní správy, kteří mohou a hlavně chtějí společně přispět k řešení disproporcí regionálního trhu práce.

První vlaštovkou je Moravskoslezský kraj. 24. června 2014 se v ostravském hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial uskutečnil první kulatý stůl k projednání návrhů dalšího směřování kroků při přípravě a realizaci regionální sektorové dohody. Účastníky kulatého stolu byli kromě projektového týmu také zástupci kraje, Úřadu práce ČR, vzdělavatelů, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a především reprezentanti jednotlivých zaměstnavatelů, např. společností VÍTKOVICE, ČEZ, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, MSV Metal Studénka, RPIC-ViP a dalších.

V úvodu se všichni seznámili se zpracovanou rešerší strategických, analytických a predikčních dokumentů z oblasti lidských zdrojů. Na jejím základě bylo společně vybráno a odsouhlaseno hlavní téma regionální sektorové dohody – Nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. Následně byly vybrány dílčí cíle jako využívání systému dalšího vzdělávání založeném na Národní soustavě kvalifikací a na oborech vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje a podpora rozvoje spolupráce zaměstnavatelů, škol (zejména střední odborné školy technického zaměření) a veřejné správy.

Účastníci se také shodli na vhodných nástrojích, pomocí nichž chtějí stanovené disproporce řešit. K nim patří například zvolené rekvalifikace osob vedených v evidenci nezaměstnaných Úřadu práce (Aktivní politika zaměstnanosti); zkrácené vzdělávací programy pro dospělé (viz příklad vyučeného autoelektrikáře, který může během jednoho školního roku získat vyučení v oboru elektrikář při studiu příslušného oboru); dále pak systém Národní soustavy kvalifikací a Autorizovaných osob pro klíčové technické a řemeslné profese/kvalifikace v MSK; využití aktuálních oborů vzdělávání pro nabídku nedostatkových kvalifikací (viz např. profese „kovář“ v rámci výučního oboru „Podkovář a zemědělský kovář“) a využití platformy partnerství Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

V závěru kulatého stolu si zúčastnění stanovili úkoly a rozdělili si zodpovědnosti za jejich plnění a termíny. Všichni se shodli na tom, že už není čas čekat na řešení neuspokojivé situace na trhu práce v České republice „shora“. Nyní mohou aktéři trhu práce využít sektorové dohody a společně, rychle a efektivně vyřešit problémy ve svém regionu.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět