Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj

Elektrotechnika spolu s energetikou patří ke stěžejním průmyslovým odvětvím v Jihočeském kraji s velmi silným růstovým potenciálem. Dnešní elektrotechnický průmysl funguje ve velké míře jako subdodavatelské odvětví automobilového a strojírenského průmyslu. Ve spektru českého zpracovatelského průmyslu je charakteristický vysokým podílem přidané hodnoty na výrobě, zpracovává relativně malé objemy materiálů, energií a nezatěžuje nadměrně životní prostředí. Proto je i v dlouhodobé perspektivě považován za pozitivní součást českého průmyslu. Energetické produkty jsou využívány ve všech oborech národního hospodářství a patří k základním vstupním komoditám zejména v průmyslových odvětvích. Z dlouhodobého hlediska má tento sektor pro jihočeský region velký potenciál především v kontextu s provozem jaderné elektrárny Temelín a jejího případného rozšíření. Z ekonomického hlediska a z pohledu rozvoje hospodářství a konkurenceschopnosti kraje se jedná o jeden z významných budoucích záměrů s řadou socioekonomických souvislostí.

Přes úspěšnost a perspektivnost tohoto oboru pociťuje většina jihočeských zaměstnavatelů velký nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků. Proto se tvůrčí tým Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj rozhodl zaměřit na odvrácení negativního trendu nedostatku kvalifikované pracovní síly v elektrotechnice a energetice s cílem aktivního působení na regionální trh práce a zajištění dlouhodobé podpory zaměstnatelnosti ve vybraném sektoru. Záměrem regionální sektorové dohody je ukázat široké veřejnosti, že elektrotechnika a energetika patří mezi obory zajímavé, inovativní a především perspektivní z pohledu trhu práce. Největší výhodou, kterou jedinečný nástroj v podobě regionální sektorové dohody přináší, je nastavení úzké spolupráce všech zapojených aktérů, která se bude postupně rozšiřovat, doplňovat a měla by vždy pružně reagovat na aktuální požadavky trhu práce.

K naplnění této vize si aktéři stanovili tři základní cíle, které chtějí naplnit pomocí následujících opatření:

Podpora elektrotechnických a energetických oborů v rámci počátečního vzdělávání

  • propagace oboru elektrotechniky a energetiky s cílem zvýšit motivaci žáků ke studiu technických oborů;
  • zajištění profesionální informovanosti výchovných a kariérových poradců o aktuálních požadavcích trhu práce.

Podpora dalšího vzdělávání v oboru elektrotechniky a energetiky

  • zajištění dostupnosti rekvalifikací v oboru elektrotechniky a energetiky v procesu celoživotního vzdělávání v rámci Jihočeského kraje;
  • podpora stávajících a vznik nových autorizovaných osob a dostupných center celoživotního vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru elektrotechniky a energetiky v návaznosti na potřeby trhu práce.

Podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol v odborném vzdělávání

  • vytvoření nástrojů pro podporu aktivní spolupráce firem a škol při zajišťování odborných praxí / odborných výcviků.

Tvůrčí tým zpracoval akční plán, který obsahuje konkrétní aktivity spolu s termínem jejich plnění a zodpovědnými realizátory. Již nyní ovšem probíhají přípravy na první, ale velmi významnou, společnou akci aktérů regionální sektorové dohody. Jedná se o „Dobrodružství s technikou", které se uskuteční 18. června letošního roku na českobudějovickém výstavišti a je určeno pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, jejich rodiče i veřejnost, pro něž bude připraven pavilón plný aktivních technických zážitků.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj je předpokládán do června 2015 a signovat by ji měli hejtman Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, Českomoravská konfederace odborových svazů, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích, ale také významní zaměstnavatelé, k nimž patří ČD Cargo, ČEZ, BRISK Tábor, Engel strojírenská, Schneider Electric CZ, TSE CB, ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, Robert Bosch, E.ON Česká republika, Knürr, EGEM, Jihostroj, MOTOR JIKOV Group a Výstaviště České Budějovice. Zastoupeni jsou i vzdělavatelé z celého regionu – k regionální sektorové dohodě se přihlásila gymnázia, vysoké, střední i základní školy. Protože regionální sektorová dohoda je otevřený dokument, budou v průběhu času oslovováni i další zaměstnavatelé, technické SŠ a jakékoli ZŠ se zájmem o spolupráci.

Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Normal 0 false 21 false false false CS X-NONE X-NONE
Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět