Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Nové číslo zpravodaje OPIK se zaměřuje na vyhodnocení OP PIK

V novém 20. čísle časopisu OPIK představuje MPO vyhodnocení jednotlivých prioritních os OP PIK a vybrané zajímavé projekty. Vyhodnocen je rovněž program podpory Expanze, který poskytuje žadatelům z řad MSP různé formy finančních nástrojů.

Stanovisko k vyhlášce o modernizaci výroby elektřiny

Svaz se domnívá že, činnosti spojené s modernizací výrobny realizované vlastními zaměstnanci by měly být zařazeny mezi způsobilé výdaje, protože stejné činnosti realizované dodavatelskou společností způsobilé jsou. Také výdaje na zadávání výběrových řízení by měly patřit mezi způsobilé výdaje.

Zpravodaj OPIK se věnuje finančním nástrojům i Národnímu plánu obnovy

Čtenáři časopisu vydávaného MPO se dozví o podpořených projektech z OP PIK, finančních nástrojích, zejména o programu podpory Rizikový kapitál, nebo o Národním plánu obnovy, zejména výzvě I. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE. V pravidelné metodické rubrice se zase píše o zjednodušených metodách vykazování u fotovoltaiky.

SP ČR se zapojil do revize GBERu

SP ČR uplatnil vstup v rámci veřejné konzultace k cílené revizi nařízení 651/2014 obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER), ve kterém navrhuje změny, které by měly napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.