Živá knihovna povolání míří do Liberce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), ve spolupráci s IQlandií a vybranými zaměstnavateli z Libereckého kraje, připravuje na pondělí 19. září 2016 v prostorách IQlandie v Liberci akci Živá knihovna povolání. Cílem akce je seznámení dětí posledních ročníků základních škol s reálnou praxí, jako doplněk systému kariérového poradenství. Děti budou mít možnost diskutovat s představiteli reálných profesí. Garanty jednotlivých profesí, zejména těch nedostatkových – technických, budou převážně firmy z  členské základny SP ČR. 

Společnost DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. prostřednictvím svého technika jakosti představí provoz 3D scanneru. Z firmy MSV Systems CZ s.r.o. předvede robota technik, který tyto roboty  přímo programuje a nebo seřizovač robotů z ABB s.r.o. představí průmyslového robota se dvěma pažemi pro montáž drobných součástek, který dokáže spolupracovat s člověkem.

Určitě zaujme i předvedení práce zlatníka z firmy Granát, družstvo umělecké výroby Turnov nebo malířky skla z Crystalexu CZ a.s. Zpestřením bude seznámení s profesemi zástupců firem z integrovaného záchranného systému, včetně předvedení jejich techniky. Dále se mohou těšit na další zástupce z firem Lasvit s.r.o., KSM Castings CZ a.s., Fehrer Bohemia s.r.o., Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o. nebo Preciosy a.s.
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět