D. Kuchtová: 10 let vedení Svazu přineslo úspěchy i další výzvy

Přečtěte si rozhovor s Dagmar Kuchtovou, bývalou generální ředitelkou SP ČR, pro aktuální vydání časopisu Spektrum. Před dvaceti lety pomáhala českým firmám se vstupem na jednotný evropský trh.

kuchtova

Po skoro deseti letech jste na konci loňského roku odešla z pozice generální ředitelky SP ČR. Dosáhla jste za tu dobu všeho, čeho jste chtěla? Jakého úspěchu si vážíte nejvíc?
Jedním z mých cílů bylo rozšířit členskou základnu, dále zlepšit výběr členských příspěvků a celkově strukturu příjmů Svazu a také hledat úspory zejména v provozních nákladech. Snažila jsem se spolu se svým týmem zvyšovat povědomí o tom, co Svaz dělá pro firmy, a získávat zejména v regionech s pomocí našich regionálních kolegů nové členy. To vše se, myslím, podařilo a od doby mého nástupu členská základna roste. Co naopak zůstává na stole, je například nastavení měřitelných ukazatelů výkonu zaměstnanců, rovné příspěvkové podmínky pro kolektivní i individuální členy nebo nastavení CRM systému služeb pro členy.

V době vstupu ČR do EU (v letech 1998–2014) jste vedla Sekci mezinárodních vztahů Svazu. Co vstup do EU pro český export a firmy tehdy znamenal?
Svaz byl a je důležitým partnerem státu v oblasti ekonomické diplomacie a přípravy exportních strategií. Vstupem do Evropské unie se českým firmám otevřel jednotný evropský trh, což byla a stále je obrovská výhoda pro exportéry. S tímto krokem také odpadla cla a dovozní kvóty, i když ty nefinanční bariéry při vývozu zboží i služeb nějakou dobu přetrvávaly a Svaz se snažil na ně upozorňovat.

Svaz byl od počátku součástí procesu přípravy a vstupu ČR do EU. Jaká přesně byla role Svazu a jak při této změně pomáhal?
Hráli jsme důležitou roli při přípravě českých firem na vstup a při slaďování potřebných standardů a požadavků. Již v roce 1993 se Svaz stal přidruženým členem evropské střešní organizace průmyslu (tehdy UNICE – Unie průmyslu Evropského společenství). Za naše od počátku velmi aktivní zapojení do evropských podnikatelských struktur patří velký dík především kolegyni Vlaďce Drbalové.

Jaká je nyní pozice Svazu v evropských aliancích, a především v té hlavní – BusinessEurope?
V roce 2004 jsme se stali řádným členem UNICE, která o několik let později změnila název na BusinessEurope (BE). Já jsem pracovala ve Výkonném výboru. Skvělé bylo, že během předsednictví ČR byl Radek Špicar na postu viceprezidenta BE a v Bruselu máme výborné zastoupení díky Janě Hartman Radové, která nyní předsedá Výboru pro vnitřní trh. Od roku 2002 funguje v Bruselu také kancelář CEBRE jako společný projekt Svazu, Hospodářské komory a KZPS s cílem připravit zejména malé a střední firmy na vstup do EU a dále jim poskytovat informační a asistenční servis.


Ing. Dagmar Kuchtová

Po studiích na VŠE Praha pracovala v podniku zahraničního obchodu Strojexport, poté v české pobočce Atlas Copco Tools. Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 1994. Od roku 1998 jako ředitelka Sekce vnějších a později mezinárodních vztahů a jako zástupkyně generálního ředitele. Od roku 2014 do 2023 byla generální ředitelkou SP ČR. V současné době působí jako poradkyně pro oblast vnějších vztahů a členskou základnu.

Ondřej Ševčík, manažer pro komunikaci s členskou základnou

Rozhovor vyšel v novém čísle časopisu Spektrum 01/2024.

kategorie Spektrum
zpět