Preclíky máčené v louhu. Ano, i to jíme!

Dne 3. května uspořádalo regionální zastoupení Svazu pro studenty aplikované chemie střední školy Educhem exkurzi do Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. neboli SPOLCHEMIE.

Svaz průmyslu a dopravy řadu let aktivně podporuje technické a odborné vzdělávání s cílem zpopularizovat jednotlivé obory a pomoci firmám najít kvalitní pracovníky. Jednou z cest, jak ukázat studentům praktickou stránku učiva může být exkurze do firem.

A proč právě SPOLCHEMIE? „Ústecký kraj byl a je považován za kraj chemiků. Máme zde řadu významných chemických firem, jejichž výrobky nám v mnohém zpříjemňují či usnadňují život a bez nichž by spousty věcí prakticky nefungovaly. To si málokdo z nás uvědomuje. Jednou z takových firem je právě SPOLCHEMIE. Navíc je to moderní podnik, který patří mezi špičku výrobců svého oboru v Evropě, má svůj výzkum a vývoj a vlastní řadu patentů. Nemůžu opomenout ani ekologicky orientované hodnoty firmy a její proaktivní přístup v rámci transformace kraje,“ odůvodnila výběr firmy regionální manažerka pro Ústecký a Karlovarský kraj Radka Bartíková.

Základ portfolia SPOLECHEMIE tvoří hydroxidy, chlorová chemie a syntetické pryskyřice. Ty se využívají k výrobě i zcela obyčejných věcí. „Když se rozhlédnete kolem sebe, není téměř nic, kde byste nenašli naše výrobky,“ sdělil studentům Tomáš Loubal, manažer pro rozvoj obchodu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a pokračoval s již konkrétními příklady „Víte, proč jsou slané preclíky a tyčinky tak pěkně vypečené a křupavé? Za vším stojí náš hydroxid sodný neboli louh. Aby se docílilo hnědé krusty a výraznější chuti, namáčí se do 3 % roztoku hydroxidu sodného a vody.“ Další otisk SPOLCHEMIE a jejích produktů najdeme například v nátěrech na ledničkách, podlahách v garážích nebo v zubních kartáčcích.

SPOLCHEMIE je firmou, která si dobře uvědomuje současnou energetickou situaci a potřebu chránit životní prostředí. Tomu přizpůsobuje i výrobu – opouští fosilní paliva a jde zelenou cestou obnovitelných zdrojů. „Zavádíme nejmodernější technologie a vyvíjíme produkty, které jsou šetrné vůči přírodě i lidem. Využíváme obnovitelné suroviny, usilujeme o efektivní využití energie a řízeně minimalizujeme svou uhlíkovou stopu,“ uvedl Loubal. Mezi řadu ekologicky přínosných projektů firmy patří i využití zeleného vodíku, který je vedlejším produktem membránové elektrolýzy. Tento zelený vodík bude již brzy sloužit jako ekologické palivo pro ústeckou městskou hromadnou dopravu.

 foto Spolchemie exkurze Educhem 3.5.24

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. vyrostl v roce 1856 na zelené louce poblíž tehdy malého města Ústí nad Labem. Teprve postupem času jej město obrostlo a stal se tak součástí jeho centra. Správní budova SPOLCHEMIE, která je na fotografii v pozadí studentů, byla v době svého vzniku nejvyšší budovou na území tehdejšího Československa.

 

kategorie Svaz v regionech
zpět