Evropská rada hlavně o migraci a obchodní politice


Ve dnech 20.–21. října 2016 se bude v Bruselu konat řádné zasedání Evropské rady. Na programu jednání budou migrace, společná obchodní politika EU, další globální a hospodářské otázky jako Pařížská dohoda, energetika, vnitřní trh a EFSI, v rámci diskuse o vnějších vztazích i vztahy EU-Rusko a Sýrie.

Program jednání:
Migrace
Migrace je společnou výzvou pro všechny Členské Státy EU a vyžaduje tudíž také společné řešení, na němž se budou podílet všichni, každý podle svých možností a zkušeností. Cíl zůstává stejný – získat plnou kontrolu nad situací, posílit ochranu vnějších hranic a zastavit ilegální migraci. Nedávné spuštění Evropské pohraniční a pobřežní stráže dokazuje, že se Členské státy byly schopny shodnout na efektivních opatřeních.

Fungování rámce migračních partnerství se zeměmi Afriky a Blízkého východu je považováno za jednu z klíčových priorit. Bude nezbytný komplexní přístup dlouhodobě zaměřený na prevenci ilegální migrace a řešení jejích příčin. Důležitá bude podpora politik, které podpoří rozvoj partnerských zemí a tím sníží motivaci jejich občanů z nich odcházet. Vztah EU s každým z partnerů je založen na jiných základech a potýká se s rozdílnými výzvami, tomuto faktu bude přizpůsoben obsah jednotlivých kompaktů.

Společná obchodní politika EU
Obchodní politika je důležitý nástroj ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Je třeba zajistit, aby obchodní politika i nadále přinášela výhody plynoucí z otevírání trhů. Zároveň je nutné ji otevřeně komunikovat s veřejností a posilovat její transparentnost.
 

Obchodní politika EU, postavená na strategii „Obchod pro všechny“, musí reagovat na nové globální výzvy, jakou jsou obchod se službami, globální hodnotové řetězce a digitální ekonomika. Velkou důležitost mají bilaterální dohody o volném obchodu a je třeba podporovat jejich ambiciózní cíle. Úspěšné dokončení vyjednávání o dohodě s Japonskem nám pomůže v přístupu na asijský trh.

Pokud jde o CETA, prioritou je dokončit včas ratifikační proces a začít s implementací. Otevírá se tak možnost propojit obě strany Atlantiku a nastavit nové standardy mezinárodního obchodu, které se budou promítat do budoucích vyjednávání. Dobrým krokem je rozhodnutí připravit společnou deklaraci, která vyjasní některá ustanovení dohody CETA a rozptýlí různé obavy s dohodou spojené.

TTIP se nachází v odlišné fázi vyjednávání. Zásadní je v něm v něm pokračovat, a to včetně pokračování jednání za současné administrativy v USA. Společným cílem musí i nadále zůstat co nejrychlejší sjednání ambiciózní dohody.

Další informace k dalším bodům jednání jako je Pařížská dohoda, energetika a klima, vnitřní trh a EFSI můžete stáhnout zde.

Ke stažení:
Program jednání Evropské rady
Message to the president of EU Council Donald Tusk (Dopis BusinessEurope Donaldu Tuskovi)


Vladimíra Drbalová
Sekce mezinárodních vztahů

Kateřina Pavlíková
/
kategorie EU infoservis
zpět