Byznys Evropské Radě: Další břemena již nezvládneme

Evropská Rada se ve dnech 25. - 26. 3. 2021 uskuteční ve formě videokonference. Nosnými tématy bude situace v EU v souvislosti s pandemií COVID-29, vnitřní trh, digitál, průmyslová politika, Východní středomoří a Rusko. Proběhne jednání Eurosummitu v inklusivním formátu.

Evropská rada zhodnotí epidemiologickou situaci a úsilí o zvýšení produkce, dodávek a zavádění očkovacích látek. Bude pokračovat v posílení koordinace v reakci na pandemii COVID-19. Přezkoumá práci na digitálních zelených certifikátech a vyzve ke společnému plánu k postupnému rušení omezení, pokud to epidemiologická situace umožní.

Vnitřní trh EU byl v posledních několika týdnech v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci v EU znovu těžce zkoušen a byla znovu přijímána omezující opatření. ER znovu zdůrazní klíčovou roli jednotného trhu, který je základním kamenem procesu obnovy EU a vyzve k zajištění propustnosti vnitřních hranic v rámci EU, dodržování pravidel tzv. zelených pruhů pro silniční nákladní dopravu a zlepšení koordinace a komunikace, aby nebyla narušena integrita jednotného trhu.

Komise na základě opakovaných volání ze strany členských států i vlastních analýz připravuje aktualizaci průmyslové strategie, která by měla reagovat na změněnou ekonomickou situaci a podrobněji rozpracovat dílčí aspekty ovlivňující konkurenceschopnost průmyslu.

Sdělení zveřejněné pod názvem Digitální kompas 2030 představuje ambiciózní digitální cíle, kterými by se EU měla řídit, aby dosáhla efektivní ekonomické a digitální obnovy v průběhu desetiletí.

Pokud jde o digitální zdanění, EU opakovaně deklaruje podporu prací na úrovni OECD směřujících ke globální dohodě, současně je připravena přijít s „vlastním“ řešením, plus s tzv. digital levy jakožto jedním z možných nových vlastních zdrojů.

Poselství byznysu evropským lídrům

BusinessEurope adresuje své tradiční poselství formou dopisu na předsedu Evropské rady Charlese Michela. Evropský byznys ve svém dopise apeluje na evropské lídry, aby při formulování evropské politiky vzali v úvahu i její nefinanční stránku. Mnohé evropské podniky bojují o své přežití a budoucnost svých zaměstnanců a jednoduše nemohou v době vrcholící krize bojovat s dalšími břemeny. Na druhou stranu byznys apeluje na to, aby se bezprecedentní výše finančních prostředků, které Evropa zmobilizovala, využila optimálně na překonání krize a hospodářskou obnovu. Naléhavě potřebujeme dobře formulovanou evropskou hospodářskou agendu, efektivní regulační politiky (better regulation), zlepšení v rozdělování vakcín a méně restrikcí na vnitřních hranicích. Chceme-li dobře využít evropské fondy pro obnovu a zajistit její řádný průběh, „business as usual“ není tou správnou cestou. Naše strategie 2019-2024 – Prosperita, Lidé, Planeta – je stále platná, protože silná ekonomika je předpokladem spravedlivé a udržitelné Evropy.

Příloha: Dopis BusinessEurope na předsedu ER

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět