Anketa SP ČR: Co chtějí dokázat kandidáti KSČM na europoslance

Výsledek voleb do Evropského parlamentu bude důležitý také pro byznys. Europoslanci schvalují spoustu předpisů, kterými se pak firmy musejí řídit. Svaz průmyslu proto položil kandidátům na europoslance čtyři otázky, aby zjistil, jaké mají plány v nadcházejícím funkčním období Evropského parlamentu.

Otázky:

1. Jak hodnotíte činnost současného Evropského parlamentu (2014-2019) a co byste v případě svého zvolení chtěl/a změnit?

2. Do jakých parlamentních výborů byste se chtěl/a zapojit, z jakého důvodu a čeho byste v nich chtěl/a dosáhnout?

3. Jak úzce byste pro účely výkonu pětiletého mandátu konzultoval/a zástupce českého, potažmo evropského, byznysu a jakou formu komunikace a spolupráce byste preferoval/a?

4. Jak byste chtěl/a svou činností v Evropském parlamentu a naplňováním priorit strany, za kterou kandidujete, přispět ke zvyšování kvality života českých občanů a podnikatelského prostředí?

Kateřina Konečná

Konecna Poslankyně Evropského parlamentu od roku 2014. Členka největšího výboru v Evropském parlamentu - Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Frakcí GUE/NGL byla nominována na významnou funkci koordinátorky, kterou od začátku volebního období zastává. Náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Věnuje se otázkám spojených se životním prostředím (např. odlesňování), energetikou, pacientskými organizacemi, mezinárodními smlouvami, aférou Dieselgate, apod.1. Činnost hodnotím se smíšenými pocity. Některé věci se povedly jako postupný zákaz používání palmového oleje v biopalivech nebo zabránění likvidace centrálního zásobování teplem a dalšího energeticky náročného průmyslu v rámci reformy ETS. Někde mám dojem, že Evropský parlament ve snaze být za každou cenu ambiciózní přehnal cíle, které nebudou členské státy schopné naplnit nebo jen za cenu obrovských nákladů (např. úspory energie, cíle v elektromobilitě, redukce CO2 v některých sektorech). Nepodařilo se téměř nic ve férovém zdanění všech subjektů podnikajících v EU. Není možné, aby se některé velké společnosti vyhýbaly zdanění.

2. Chci pokračovat v činnosti, kterou jsem dosud dělala ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. V příštím volebním období bych ráda dotáhla konec dvojí kvality potravin, rozšíření práv pacientů v rámci procesu hodnocení zdravotnických technologií, urychlení konce používání palmového oleje v biopalivech a určitě se zapojím do pokračování debaty o naplňování cílů snižování CO2.

3. Jsem připravena vyslechnout si zástupce českého průmyslu, tak jak jsem to dělala i v tomto končícím legislativním období. Asociace jsou určitě důležitých partnerem a zdrojem informací, které přispívají ke zkvalitnění připravované legislativy. Preferuji emailovou korespondenci, v případě potřeby vyjasnění konkrétních argumentů jsem připravena i k osobní schůzce.

4. Určitě budu usilovat v souladu s programem KSČM, aby se srovnávali platy v České republice a západních zemí. Je úkolem českých firem produkovat takové výrobky, aby mohly platit českým občanům srovnatelné mzdy. A naše strana na to bude tlačit všemi prostředky.

V souladu s naším programem budeme usilovat o větší zapojení občanů do rozhodování EU, legislativní iniciativu pro Evropský parlament a více pravomocí pro národní parlamenty. Prostě více pravomocí pro demokratické rozhodování na úkor nevolených orgánů.

Andrej Bóna

Bona Narodil jsem se v Brně v roce 1995 a odjakživa mi byly blízké otázky sociální a životního prostředí. To ovlivnilo můj výběr studia i způsob, kterým jsem se zapojil do politiky. V současné době jsem studentem Masarykovy univerzity na oboru Veřejná ekonomika a správa a místopředsedou Strany demokratického socialismu. Nabíral jsem zkušenosti v soukromém i neziskovém sektoru, jsem zakládajícím členem spolku zabývajícího se ekologickou ekonomií a lokální ekonomikou a také jsem se přičinil o zrod etické módní značky.1. Mám za to, že i přes řadu snah o zlepšení života obyvatel se Evropskému parlamentu stále nepodařilo postavit se čelem k základnímu problému evropské společnosti, kterým je nerovnováha sil mezi občany, drobnými podniky a nadnárodními korporacemi a finančním sektorem. Dva poslední zmínění jsou schopní negativně ovlivňovat jak životní úroveň obyvatel, tak i podnikatelské prostředí.

2. Nejvíce mě láká Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, případně Výbor pro Rozvoj. U obou dvou vidím možnost zasadit zapracovat na problémech, se kterými se potýká nejen Evropa ale i zbytek světa.

3. Samozřejmě v případech, kde mezi stakeholdery budou patřit čeští podnikatelé, tak mě bude jejich názor zajímat, stejně jako názor všech ostatních. Za svůj hlavní úkol ovšem považuji postavit se na stranu těch, kteří jsou v dnešní době znevýhodnění. V případě podniků, tak ti, kteří platí svým zaměstnancům důstojné mzdy, zajišťují jim bezpečné pracovní podmínky, respektují životní prostředí a nevyhýbají se placení daní, si zaslouží mít v Evropském parlamentu člověka, co se jich zastane.

4. Evropská unie musí být suverénní prostor, kde se můžou její občané maximálně rozvíjet. To nepůjde, dokud se nevyrovnáme s příjmovými nerovnostmi, daňovými ráji a klimatickými změnami. Za největší problémy pro běžného podnikatele považuji enormní byrokracii, která je vlastní jak Evropské unii, tak i České republice a nedostatečnou podporu lokálním podnikům, které, když můžou dobře fungovat, dovedou podpořit lokální ekonomiku a podstatně zlepšit kvalitu života v oblasti.

Arťom Korjagin

Korjagin Chci svět, který by nestál na konkurenčním boji a vykořisťování, ale na spolupráci a solidaritě. Ze své práce v sociálním družstvu vím, že pokud mají lidé společný zájem, dokáže uskutečnit neuvěřitelné věci. Při práci pro odborové organizace jsem zase na vlastní oči viděl, že pokud pracující chtějí dosáhnout lepších životních podmínek, dokážou překonávat spoustu rozdílů. V EP bych se rád zaměřil na demokratizaci Evropské unie, podpoře družstevnictví a spolupráci s odbory.1. Činnost EP hodnotím spíše negativně. Myslím, že ve svojí činností velmi málo bránil zájmy těch, na kterých stojí ekonomika Evropské unie, což jsou hlavně pracující. Měl by dbát na to, aby veškeré negativní dopady výroby a spotřeby nepadaly na koncového zákazníka, který většinou nemá na rozhazování, ale platili je ty nejbohatší, tedy akcionáři velkých společností. Dále bych ocenil, aby byl Evropský parlament byl co nejdůslednější v eliminaci daňových rájů a obecně všech daňových optimalizací.

2. Nejvíce by mě těšilo pracovat ve výboru zaměstnanosti a sociálních věcí, hlavně kvůli celoevropské podpoře práv zaměstnanců a dodržování pracovních standardů i u zahraničních a agenturních zaměstnanců v cele EU.

3. Největší spojence a konzultanty vidím v odborových organizacích jednotlivých členských států i těch, které sdružují odboráře na základě odvětví v celé EU. Další zdroje informací a poradenství bych rád nacházel v podnikových radách zaměstnanců, které má celá řada velkých společností na území EU. S těmito organizacemi bych chtěl navázat co nejtěsnější spolupráci a setkával se osobně s jejich zástupci.

4. Věřím, že hlavním způsobem jak zlepšit kvalitu života většiny českých občanů, je podporovat požadavky pracujících. Růst mezd, dostupné bydlení a investice do veřejného sektoru jsou podle mě základem a to jak v ČR, tak v celé EU. Co se podnikatelského prostředí týče, tak tady vidím hlavní potřebu v podpoře těch forem podnikání, které přinášejí užitek co největšímu počtu lidí. Družstevní podniky, spolkové a také státní jsou podle mě formami, které jsou dlouhodobě zanedbávány.

Roman Blaško

Blasko Roman Blaško 49 let. Pracuji v deníku Haló noviny jako redaktor a výtvarný fotograf. Jsem tvůrčí člověk v osobním životě i v práci. Jsem kandidát č. 4 na kandidátce KSČM - Česká levice společně! Společensky jsem angažován především v komunistickém hnutí. Vedeme politický boj za mír na světě, proti fašizaci společnosti, antisystémovou změnu a za sociální podstatu politiky. Našim společným strategickým cílem je nová forma sociálně spravedlivé společnosti.

1. Jde spíš o celkovou politiku Evropskou unie, její EK a ostatních institucí EU. Tak především neschopnost včas reagovat na jakékoli aktuální problémy. Nereaguje na migrační politiku, především ekonomickou migraci. Tato krize se prohlubuje zásadně ničivými demografickými dopady na naši evropskou kulturu. Neschopnost konstruktivně řídit Brexit. EU přijde ročně na daních o více jak milion Eur unikem do daňových rájů. Tyto prostředky by mohli sloužit v sektoru sociální politiky.

2. Výbor pro Bezpečnost a obranu. Výbor pro Lidská práva a možná Kultura a vzdělávání. Ve výboru pro Bezpečnost a obranu, bych rád především řešil zastavení občanské války na Ukrajině a dosáhnout naplňování Minských dohod. Zastavit migrační vlny do Evropy vůbec! A v kulturním výboru bych se snažil ochranu a podporu naší České kultury.

3. Využil bych maximálních možností, ať už jsou to obchodní komory, pak přímou formou prostřednictvím jednotlivých výborů v EP a taktéž v kulturní sféře prostřednictvím výboru v EP. Maximální prezentace výstav, koncertů, konferencí o vzdělávacích systémech a jejich úrovni.

4. Vytvářením podmínek ke změně struktury a fungování EU. Decentralizace pravomocí z Evropských institucí na jednotlivé národní státy, tak aby si jednotlivé státy mohli určovat vlastní národní politiku sami a nebyli zahlceni byrokratismem.

kategorie EU infoservis
zpět