Anketa SP ČR: Co chtějí dokázat kandidáti SPD na europoslance

Výsledek voleb do Evropského parlamentu bude důležitý také pro byznys. Europoslanci schvalují spoustu předpisů, kterými se pak firmy musejí řídit. Svaz průmyslu proto položil kandidátům na europoslance čtyři otázky, aby zjistil, jaké mají plány v nadcházejícím funkčním období Evropského parlamentu.

Otázky:

1. Jak hodnotíte činnost současného Evropského parlamentu (2014-2019) a co byste v případě svého zvolení chtěl/a změnit?

2. Do jakých parlamentních výborů byste se chtěl/a zapojit, z jakého důvodu a čeho byste v nich chtěl/a dosáhnout?

3. Jak úzce byste pro účely výkonu pětiletého mandátu konzultoval/a zástupce českého, potažmo evropského, byznysu a jakou formu komunikace a spolupráce byste preferoval/a?

4. Jak byste chtěl/a svou činností v Evropském parlamentu a naplňováním priorit strany, za kterou kandidujete, přispět ke zvyšování kvality života českých občanů a podnikatelského prostředí?

Jana Pupavová

Pupavova  Společně s manželem vychovává dvě dcery (12 a 14 let). Vystudovala Obchodní akademii se specializací na účetnictví a daňový systém. Pracovala jako účetní, dále jako asistentka generálního ředitele, podnikala v obchodu a službách, v současnosti se věnuje poradenské činnosti a péči o klienty v Rakousku. Je si vědoma důležitosti zapojení žen v politice, od roku 2015 je aktivní členkou hnutí SPD a je předsedkyní Oblastního klubu SPD – České Budějovice. V Jižních Čechách byla navržena a schválena kandidátkou do EP členskou základnou Regionálního klubu hnutí SPD, v Jihočeském kraji. V EP má zájem pracovat ve výborech jako je Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů a Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Především se zaměří na analýzu a kontrolu činnosti Evropského účetního dvora a bude informovat o jeho činnosti a rozhodnutích jak kolegy ve frakci Evropa národů a svobody, tak vedení hnutí SPD, členskou základnu a v neposlední ředě také občany ČR.1. Především bych chtěla podpořit zásadní změnu, aby volený EP nebyl jen hlasovacím strojem, který schvaluje výmysly nikým nevolené Evropské komise. Je to naprosto nelogické a asi si naši občané neumí představit, že v našich podmínkách by Sněmovna podléhala vládě. Je to však zdlouhavý proces a vyžaduje podporu nejen ve frakci „Evropy národů a svobod“ v EP kam SPD patří, ale musí existovat podpora napříč celým EP.
Evropský parlament musí změnit svůj přístup k masové migraci, islamizaci a afrikanizaci Evropy. To změníme jedině tehdy, že frakce v Evropském parlamentu, kde bude i naše strana bude dostatečně silná, a když ne nejsilnější, tak alespoň tak, aby měla možnost zákony blokovat.

2. Složení naší kandidátní listiny je vyvážené a budoucí zastoupení ve výborech a komisích je zaměřeno podle toho, čemu se dosud ten který kandidát odborně věnoval. Mým cílem a úkolem je zlepšit úroveň kontroly kvality potravin, podpora domácích producentů, narovnání dotací pro výrobce prvotních surovin a samozřejmě problematika bezpečnosti, na kterou se v našem hnutí zaměřujeme především. Z uvedeného vyplývá, že bych chtěla pracovat ve výboru „Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů“ a ve výboru „Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci“ (za předpokladu, že kolega MUDr. David bude ve výboru Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin).
Ráda bych se stala také členkou Delegace Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU – Srbsko a pokusila se alespoň osobně pomoci našemu bratrskému národu a napravit chybu našich představitelů, kteří souhlasili s „humanitárním bombardováním“ Srbska bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Spolupráce by se měla prioritně zabývat vzájemně výhodnou spoluprací v oblasti hospodářské a obchodní.

3. Především se svými voliči, všemi českými občany a českými institucemi. Podle konkrétní situace pak je nutné hledat podporu u všech, kteří mají zájem a chtějí konkrétní věc podpořit. A to jak na celostátní úrovni, např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, tak v jižních Čechách budu mít určitě podporu při prosazování našich cílů v Hospodářské i Agrární komoře, Krajském úřadu, Magistrátu města České Budějovice i dalších měst. Nejúčinnější forma komunikace je samozřejmě formou osobního setkání a účast na jednání příslušných institucí či volených orgánů. Ne vždy je tato možnost z časových důvodů reálná, a proto se nebudu snažit vyhýbat ani moderním formám komunikace jako jsou například videokonference.

4. Otázku jsem částečně zodpověděla výše. Program SPD bych naplňovala v koordinaci nejen s partnerskými stranami, ale s každým, kdo se zasazuje o záležitosti, které jsou v souladu s naším programem. Tím myslím, že budu podporovat projekty, které jsou v zájmu našich občanů a naopak vystupovat proti všemu, co je v rozporu se zájmy našeho státu a našich občanů.

kategorie EU infoservis
zpět