Anketa SP ČR: Co chtějí dokázat kandidáti TOP 09 / STAN na europoslance

Výsledek voleb do Evropského parlamentu bude důležitý také pro byznys. Europoslanci schvalují spoustu předpisů, kterými se pak firmy musejí řídit. Svaz průmyslu proto položil kandidátům na europoslance čtyři otázky, aby zjistil, jaké mají plány v nadcházejícím funkčním období Evropského parlamentu.

Otázky:

1. Jak hodnotíte činnost současného Evropského parlamentu (2014-2019) a co byste v případě svého zvolení chtěl/a změnit?

2. Do jakých parlamentních výborů byste se chtěl/a zapojit, z jakého důvodu a čeho byste v nich chtěl/a dosáhnout?

3. Jak úzce byste pro účely výkonu pětiletého mandátu konzultoval/a zástupce českého, potažmo evropského, byznysu a jakou formu komunikace a spolupráce byste preferoval/a?

4. Jak byste chtěl/a svou činností v Evropském parlamentu a naplňováním priorit strany, za kterou kandidujete, přispět ke zvyšování kvality života českých občanů a podnikatelského prostředí?

Jiří Pospíšil


1. Evropský parlament prošel v tomto volebním období, stejně jako celá EU složitým obdobím. V roce 2015 jsme čelili prvnímu velkému nárazu takzvané migrační krize a ukázalo se, že EU je ve své podstatě velmi křehký projekt, který potřebuje plné nasazení všech zúčastněných stran. Připočítejme ekonomické potíže Řecka a vyjde nám, že Evropský parlament má za sebou celou řadu výzev. Myslím si ovšem, že jsme obstáli. EU z toho vyšla silnější. Přesto bych rád viděl EU jako mnohem většího zastánce drobného a středního podnikání s čímž souvisí i revize dotačních systémů.

2. Vyhovuje mně členství ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. To je troufám si říci moje parketa a chtěl bych v této práci pokračovat. Například v otázce dvojí kvality potravin máme ještě co dohánět. Stejně tak činnost v rámci Výboru pro ústavní záležitosti odpovídá mojí kvalifikaci. Mám na co navazovat.

3. Konzultace s podnikatelskou sférou probíhají nepřetržitě. Preferuji osobní kontakt s jednotlivými podnikateli. Jako předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových spravuji mimo jiné Muzeum Kampa, což je svým způsobem také druh podnikání, které vyžaduje manažerské schopnosti. O problematice podnikání tedy vím a průběžně konzultuji s podnikatelskou sférou. Cítím určitý dluh EU zejména vůči střednímu podnikatelskému stavu, jak jsem již naznačil výše.

4. Prioritou strany, a tedy i mojí prioritou, jsem rovnocenné postavení našich občanů v rámci prostoru Evropské unie. Navazuji na předchozí odpověď. V oblasti ochrany spotřebitele, dvojí kvality potravin, ale i v oblasti diametrálně rozdílných cen za stejné služby od stejné společnosti, to jsou věci, které je třeba řešit. Ale je třeba je řešit i s ohledem na oprávněné zájmy podnikatelů. Jsme politickým uskupením, které zásadně ctí svobodu podnikání.

Stanislav Polčák

Polcak  VŠ pedagog, předseda celostátního Sdružení místních samospráv ČR, europoslanec za STAN. Narodil se v roce 1980 ve Slavičíně, vyrůstal ve Vysokém Poli. V roce 2004 získal doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí jako advokát. Byl místostarostou Vysokého Pole i poslancem Parlamentu ČR za Starosty a nezávislé. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu, kde je místopředsedou Výboru pro regionální rozvoj. Je svobodný, má dvě děti. Hovoří plynně anglicky a německy.1. Evropský parlament se může jevit jako složitý mechanismus, kde něco prosadit je běh na dlouhou trať. Z vlastní zkušenosti ale vím, že je to možné – úspěšně jsem například obhájil významnou roli kohezní politiky v evropském rozpočtu, když se jednalo o jejím krácení. ČR potřebuje mít nejen v europarlamentu aktivnější zástupce, kteří budou přicházet s návrhy v zájmu naší země. Máme potenciál spoluurčovat směřování tohoto společenství a ČR musí být více slyšet. Členy jsme už 15 let a je pro to nejvyšší čas.

2. Chci pokračovat především ve své práci ve Výboru pro regionální rozvoj, kde jsem místopředsedou. Snižování rozdílů v životní úrovni a prosperitě regionů považuji za jasnou prioritu. I v České republice vidíme v tomto ohledu značné rozdíly mezi jednotlivými částmi naší země, nemluvě o zaostávání za evropskými standardy. Jsem přesvědčen, že základem fungující Evropy jsou právě spokojené regiony a budu tedy dál aktivně prosazovat taková opatření, která pomohou v jejich rozvoji a získávání evropské podpory.

3. Jako europoslanec, ale i předseda Sdružení místních samospráv ČR se účastním stovek akcí se zástupci našich obcí i firem. Velmi často jsou to pro mě inspirativní setkání a rozhodně v tom budu pokračovat i v dalších letech. Kdo by měl zájem o schůzku, může se mnou setkat v mé poslanecké kanceláři, případně mě kontaktovat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vítám jakoukoliv korektní a smysluplnou iniciativu, která pomůže zájmům českých firem v celosvětové konkurenci.

4. Prosazujeme efektivní čerpání dotací na projekty zlepšující život lidí. Obcím pomůžeme snižováním administrativy a tyto bariéry chceme odstraňovat i v podnikání, pro nějž musí platit na celém území EU rovné a férové podmínky. Občany a firmy nemůže zatěžovat nadměrná regulace a byrokracie, prosazujeme výraznější elektronizaci styku s úřady. Podporu chceme směřovat více i na zavádění inovací, především v malých a středních podnicích. Budeme hájit zájmy tuzemských firem vůči globální konkurenci, například z Číny.

Luděk Niedermayer

Niedermayer4  Je europoslanec za TOP 09, dlouholetý viceguvernér České národní banky a ekonom, který v květnových volbách do Evropského parlamentu kandiduje za společnou kandidátku TOP 09 a STAN ze třetí pozice. Díky své ekonomické expertíze byl zvolen místopředsedou Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, je jedním z předních europoslanců zabývajících se hospodářskými a daňovými tématy. Působí jako vedoucí společné delegace stran KDU-ČSL, STAN a TOP 09, která tvoří vůbec největší českou poslaneckou skupinu. Je fanda do ekologie, plavání a všemožné techniky.1. Myslím, že řada věcí se povedla. Příkladem je třeba legislativa přijímaná v souvislosti s Brexitem nebo pravidla pro exit-entry systém na vnějších hranicích EU, která posilují evropskou bezpečnost, a která prošla díky politické skupině EPP, jejíž jsem členem. Daří se nám schvalovat podstatná opatření v oblasti energetiky (třeba tzv. zimní energetický balíček). A pokud se bavíme o ekonomice, které se věnuji já osobně nejvíce, povedlo se nám schválit spoustu legislativy, která brání velkým firmám obcházet a krátit daně. 
Moje zkušenost z EPP mě naučila, co v Evropském parlamentu znamená "politická odpovědnost". Je to především schopnost naslouchat argumentům politických oponentů a následně účinně hledat a nacházet kompromisní řešení. A ta schopnost se myslím v posledních pěti letech docela dobře projevila.
Osobně bych se chtěl zasadit o to, aby přijímané regulace byly co nejkvalitnější, a přinášely tak jednotlivým členským zemím – včetně Česka – co nejlepší možné řešení. V EP zasedají zástupci přímo volení občany. Mají tedy odpovědnost nejen v parlamentu aktivně působit, ale také o své práci důsledně informovat "doma". Členství v EU nám dává možnost ovlivnit budoucnost alespoň v naší části světa. Parlament by proto podle mne měl podporovat koordinovanou reakci na klimatické změny, investice do společné evropské obran, a také hledat možné cesty k harmonizaci daňových systémů členských států.

2. V minulém období jsem byl místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON), členem zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) a náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Zejména ekonomickým tématům bych se rád věnoval nadále, protože už v té oblasti mám vybudovanou nějakou expertízu a reputaci. Praní špinavých peněz a finanční a daňová kriminalita podle mého patří mezi největší problémy dnešní ekonomiky. Rád bych pokračoval v tom, čeho se mi už podařilo s kolegy dosáhnout. Kromě toho mne láká také oblast průmyslu, energetiky, nebo dopravy.

3. Sám jsem před zvolením do EP v byznysu pracoval, a část mé dnešní práce není zas tak odlišná od consultingu, který jsem tehdy poznal. Je pro mne proto samozřejmostí – a také jsem to posledních pět let dělat – vést dialog se zástupci firem, zájmových svazů i neziskového sektoru. Při rozhodování o tom, jak se postavit k důležité legislativě se snažím vyslechnout si argumenty všech dotčených stran, a vytvořit si tak o daném problému plastický obrázek.
Potkávám se s lidmi přímo v Bruselu a ve Štrasburku, ale díky "pendlovacímu" režimu, který práce europoslance umožňuje a vyžaduje, objíždím pravidelně také firmy a zájmové organizace v českých městech a regionech, kde debatuji s manažery i zaměstnanci. A v tom bych také rád pokračoval.

4. Tak zaprvé je TOP09 stranou jednoznačně proevropskou, a domnívám se, že když zastupuji priority strany, pracuji tak na dobré budoucnosti naší země jako celku. Nejen proto, že ČR má velmi otevřenou a proexportně orientovanou ekonomiku, pro kterou je hladký přístup na jednotný trh zcela klíčový, ale i z toho pohledu, že ČR se v mnoha oblastech posunula k lepšímu a životní úroveň českých občanů se zlepšila právě díky přijetí regulací vyplývajících z našeho členství v EU.
Kromě již popsaných daňových úniků a finanční kriminality bych rád zmínil také oblast energetiky, kde Unie postupuje směrem k bezpečnějším dodávkám energie, které budou také méně poškozovat životní prostředí. Osobně považuji nízkouhlíkovou ekonomiku za klíčovou ve snaze dlouhodobě zachovat kvalitu života na Zemi pro nás i budoucí generace. Něco takového ale vyžaduje celospolečenské zapojení: průmyslu, vědy, politiky, veřejné správy... na takovém širokém dialogu bych se rád podílel.
TOP09 i EPP zastává názor, že přemíra regulací, zvyšování dluhů a vysoké deficity rozpočtů nejsou pro evropské ekonomiky správná cesta. Trváme na tom, že prostředky z dotací by měly směřovat zejména k obcím, a malým a středním podnikům a zemědělcům, ne na podporu velkopodnikatelů. Mezi prioritní oblasti patří dopravní a komunikační infrastruktura nebo dostupnost vysokorychlostního internetu.

kategorie EU infoservis
zpět