Posuzování rizik obcházení protiruských sankcí

Evropská komise dnes publikovala příručku pro evropské firmy s názvem “Provádění posílených opatření náležité péče na ochranu proti obcházení protiruských sankcí”. Cílem tohoto praktického návodu je pomoci evropským subjektům identifikovat, zhodnotit a lépe reagovat na rizika související s obcházením sankcí. Příručka nabízí firmám přehled toho, jak provádět s ohledem na existující sankce náležitou péči tak, jak je vyžadována evropským právem.

Podle práva EU mají firmy povinnost provádět při obchodování se třetími zeměmi opatření náležité péče tak, aby se ujistily, že jejich obchodní partneři sankce EU neobcházejí.  Komise pro ně proto připravila praktickou příručku shrnující jednotlivé kroky hodnocení strategických rizik, které by jim měly na nejnižší možnou míru pomoci snížit rizika vystavení se opatřením proti obcházení sankcí. Pro firmy, které jsou tomuto riziku vystavené ve zvýšené míře, nabízí příručka návod na posílení opatření náležité péče a přináší příklady dobré praxe s ohledem na posuzování obchodních partnerů, transakcí či zboží.

Příručka Evropské komise přináší firmám v souvislosti s obcházením sankcí rovněž seznam varovných signálů (red flags). Ty se týkají obchodních partnerů i spotřebitelů a fungují jako indikátory upozorňující evropské firmy na možná rizika v momentě, kdy vstupují do obchodního vztahu s novým partnerem.

Všechny dosud zveřejněné příručky a návody týkající se provádění a vymáhání sankcí EU přijatých v reakci na Ruskou agresi vůči Ukrajině naleznete zde. Podrobnější informace o sankcích EU přijatých vůči Rusku pak můžete nalézt zde.

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět