Podzimní balíček EK k Evropskému semestru 2024

Obsahuje Roční strategii udržitelného růstu (ASGS), Zprávu o mechanismu včasného varování (AMR), návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) a návrh doporučení k hospodářské politice pro eurozónu.