Jarní Evropská rada a 30 let Evropského hospodářského prostoru

Odložení ekonomických záležitostí až na zvláštní zasedání Evropské rady v dubnu je špatný signál pro podniky. Ve dnech 21. a 22. března 2024 proběhne v Bruselu zasedání Evropské rady. Zasedání bude předcházet pracovní oběd s generálním tajemníkem OSN. A. Guterresem. Následná diskuse členů ER se zaměří na Ukrajinu, bezpečnost a obranu, Blízký východ, proces rozšiřování, vnější vztahy, migraci, zemědělství a evropský semestr. Na okraj ER proběhne také eurosummit a krátké formální setkání Evropského hospodářského prostoru k oslavám 30 let od jeho vzniku.

Cílem České republiky je vyjádřit podporu širšímu pojetí bezpečnostních závazků EU pro Ukrajinu, které by měly zahrnovat např. i ekonomické či sociální aspekty. Vůbec nejsilnějším bezpečnostním závazkem je pak budoucí členství Ukrajiny v EU. Roky trvající ruská agrese dokazuje, že bezpečnost a obrana musí pro Evropu zůstat prioritou, také z důvodu udržitelnosti růstu a prosperity celé společnosti. Klíčem je obranný průmysl, páteř bezpečnosti a obrany a podpora návrhu Evropské strategie obranného průmyslu (EDIS) a nařízení Evropského programu investic do obrany (EDIP). Pokud jde o otázku blízkého východu Česká republika podpoří každou smysluplnou diplomatickou iniciativu, která je řádně koordinována s klíčovými regionálními aktéry a zejména se Spojenými státy.

EK představila dne 8. března 2024 své sdělení, ve kterém shrnuje své aktivity za poslední 4 roky, zejména pokud jde o legislativní a operativní pokrok v oblasti migrace a azylu. BE PRES plánuje k implementaci Paktu svolat ministerskou konferenci na konci dubna.
Cyklus evropského semestru 2024 zhodnotí probíhající implementaci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) a programů politiky soudržnosti a zhodnotí, jak se vzájemně doplňují, pokud jde o financování a hospodářsko-politické výsledky. ĆS současně zahájily přípravu střednědobých fiskálně-strukturálních plánů 2025.

Tripartitní sociální summit: průmyslová strategie doplňující zelenou dohodu s kvalitními pracovními místy v jejím srdci, jednotný trh, který přináší výhody pro podniky a pracovníky, řešící nedostatek dovedností a pracovních sil

Apel BusinessEurope: Klesající atraktivita EU jako místa podnikání se nezastavila

V loňském roce zhruba 90 % našich členských federací upozornilo na jarním zasedání Evropské rady na skutečnost, že EU je ve srovnání s našimi mezinárodními konkurenty méně atraktivní investiční lokalitou než před 3 lety. Evropská rada bude vyzvána, aby schválila politické priority Roční analýzy růstu a návrh doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny. Měla také zhodnotit pokrok dosažený při zlepšování konkurenceschopnosti Evropy a litujeme, že tato diskuse byla nyní, jak se zdá, jednoduše odložena na zvláštní zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. dubna 2024, protože to vysílá špatný signál evropským společnostem které právě mají za sebou další velmi náročný rok.
Zajištění bezpečnosti v kontextu rostoucích geopolitických rizik je zásadní. Opatření zaměřená na řešení legitimních bezpečnostních obav by však měla být přiměřená a cílená, aby nedošlo k narušení evropské konkurenceschopnosti. Kromě toho poskytování nových obchodních a investičních příležitostí evropským společnostem na jednotném trhu a po celém světě není jen klíčem k vybudování odolnější ekonomiky, ale je také nezbytnou součástí řešení ke zmírnění geopolitických rizik.

Dopis BusinessEurope Evropské radě.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět